sex irani سکس سخت در حالت مبلغان را دوست دارد

0 views

sex irani جوجه ماهر میشل آنتونی از رابطه جنسی سخت در ژست مبلغین خوشش می آید

sex irani میشل بیدمشک خود را عمیقاً با تقدیر پر می کند آبش که تموم شد دوباره کیرمو کردم تو کسش و دو سه دقیقه ای تلمبه زدم تا وقتی داشت آبم میومد.

خیلی دوست داشتم بریزم تو ته کس گرمش ولی کیرمو در آووردم و پایان آبمو رو سینه و دور نافش خالی کردم وبعد افتادم روش و در آغوش هم به بغل خوابیدیم.

بیدار شدم،ساعت پنج و نیم بود،6 مادرم میومد،شیرینو بوسش دادم و بهش گفتم بهترین دوست دختر جهانی xxx sex irani.

اونم گفت خیلی حال کردم،دوست دارم،منم گفتم دوستت دارم شیرینم اون گفت کاش همیشه با هم باشیم منم گفتم خدا منو از تو جدا نکنه.

بعدش لباشو بوسیدم و لباسامونو پوشیدیم ومن لباس بیرون پوشیدم و دست در دست هم رفتیم تا سر خیابونشون رسوندمش و … پایانراستی تو رو خدا به شیرین عزیزم و من توهین.

نکنیددر پایان چند نکته1. sex irani hd این اولین سکس من و شیرین دوست دخترم بود و هنوز هفته ای حداقل یه بار سکس داریم.

اگه خدا بخواد قصد هم ازدواج داریم.2.تمامی اسامی مستعار بود.3.به همه پیشنهاد می کنم دنبال یه دوست خوب و سکس سالم باشن و از خواندن.

داستانهای سکس با محارم بپرهیزند چون انسانی نیست.نوشته‌ شایان اما نبود چندین روزه سکس و شرایط هانیه که فعلاً هم تا بعد از زایمان نمیشد سکس کرد.

مجبورم کرد تا به چشم خریداری و سکس به بهار نگاه کنم از طرفی واقعاً دوست نداشتم از صداقت و سادگی بهار، سوءاستفاده کنم و کاری کنم که برای همیشه به افراد بدبین بشه…

تو همین افکار بودم که دیدم بهار داره دستش رو تکون میده جلوی چشام و میگه آهای sex irani آخه هانیه همه جوره عالی بود و هست .

و نیازی به سکس خارج از خانواده نداشتم عمو جان کجایی یه دفعه به خودم اومدم و گفتم بهار جان، ممکنه از حرفام ناراحت بشی یا بد برداشت کنی و…

ممکنه دختری رو ازت بگیره و ولت کنه، به یه رابطه‌ی مطمئن رو بیار و… تهش گفتم که اگه خواستی من همه جوره در خدمتم و…. sex irani dastan

هاج و واج نگاه میکرد و هیچی نمیگفت، وسایل رو داخل آشپزخونه برد و مشغول ظرف شستن شد. منم رفتم تو اتاق خواب و روی تخت دراز کشیدم.

مغزم هنگ کرده بود و هیچی به ذهنم نمیرسید. تو خلأ بودم و داشت خوابم میگرفت که دیدم بهار با سینی چای وارد اتاق شد و جالب بود که روسری سرش نداشت.

معمولاً وقتی روسری از سرش میفتاد، یه کم بالا میکشید و یا دور گردنش مینداخت ولی این بار خودش روسری رو کامل درآورده بود و یه برق خاصی تو چشاش.

ا کلی جون کندن بهش گفتم که به جای دوست پسر گرفتن که دردسر داره sexy Iranian

بود قضیه ای که میخوام براتون بگم برمیگرده به ۵ سال پیش.مینا دختر همسایمون دختر خیلی خوشگل و تو دل برویی بود.چشماش منو دیوونه میکرد.

آبی آبی بود.۱۵ سال داشت.موهاش هم مشکی براق.تقریبا ۱۶۹ قدش و ۵۰ کیلو هم وزنش بود.خلاصه خیلی ها تو کفش بودن.از جمله رفیق خودم مهران.

چند باری هم سعی کرده بود بهش شماره بده ولی مینا بهش محل نمیذاشت.منم چون همسایشون بودم سلام و علیک داشتیم.

خلاصه چند وقتی گذشت ولی فکر و ذکرم شده بود مینا.حتی زنگ کلاس هم با مهران در مورد اون حرف میزدم women sex irani.

ولی برامون اصلا تکراری نبود.دیگه نتونستم تحمل کنم و به دختر داییم گفتم که باهاش حرف بزنه ببینه که راضی میشه من باهاش دوست بشم؟اونم قبول کرد که بهش بگه.

واسه همین منم شمارمو بهش دادم تا اگه قبول کرد زنگ بزنه.از خودم بگم۲۱ سال.۱۸۵ قد.۷۵ وزن.چشم و مو مشکی.ورزشکارم.رشتم والیباله.۴،۵ روزی گذشت.

زنگ استراحت با مهران کنار آبخوری نشسته بودم که یه پیام اومد.بازش کردم دیدم شماره ناشناسه.پیام رومانتیک برام فرستاده بود.اولش فکر نمیکردم مینا باشه.

ولی وقتی جواب دادم شما؟پیام داد که دستت درد نکنه.دیگه همسایتو نمیشناسی؟همونی که خودت میترسیدی بهش بگی.واسه هم به دختر عموت گفتی.

جواب دادم که شرمنده نشناختم.دل تو دلم نبود.مهران باورش نمیشد که اون خودش بهم پیام داده.خلاصه کارمون شده بود اس بازی clipe sex irani.

یک ماه گذشت وما توی این یک ماه چند باری هم باهم حرف زدیم.دیگه رومون به هم وا شده بود و برای هم اس سکسی میفرستادیم.

خیلی دلم میخواست بکنمش ولی نه مکان داشتم و نه جرأتشو.چند وقت دیگه هم گذشت.دخترعموم قرار شد جشن تولد بگیره teen sex irani.

منم خیلی خوشحال بودم که میتونم از نزدیک ببینمش.شب جشن بود که به بهانه تعارف کردن شربت به مهمونا رفتم پیش اون کمی باهاش حرف زدم.

بعدش دوباره برگشتم به سمت آشپزخونه.وقتی از پنجره بیرون رو نگاه کردم انباری داییم رو دیدم و یه فکر بدی افتاد تو سرم.بهش اس دادم گفتم بیا بیرون.

گفت واسه چی؟گفتم تو بیا کارت دارم.گفتم بگو میری سرویس برمیگردی.گفت باشه.۵ دقیقه ی دیگه میام.سرویس داییم کنار انباری بود.

من سریع رفتم توی انباری و منتظر موندم تا بیاد.بعد ۵ دقیقه اومد بیرون.داشت میرفت سمت دستشویی که صداش زدم.اومد پیشم داخل انبار.

تا اومد داخل بغلش کردم و شروع کردیم لب گرفتن.هیچ کدوممون بلد نبودیم.دستمو بردم سمت سینش و شروع کردم به مالیدنشون .

اومد کنارم نشست و گفت بفرمایید چایی sex irani

با یه دستم هم از پشت کونش رو میمالیدم.بعدش دراز کشیدیم روی کاه داخل انباری.سینشو از داخل کرستش در آوردم و شروع کردم به خوردن.

هر دوتامون بدجوری حشری شده بودیم.دامنشو زدم بالا دیدم یه شرت صورتی خوش رنگ داره.اول از رو شرت کسشو نوازش کردم.

بعدش شرتشو کشیدم پاینن که دیدم یه کس خوشگل کوچولو که هیچ مویی هم نداره.شروع کردم به خوردنش.بعد ۳ دقیقه گفتم که نوبت توئه.

اول قبول نمیکرد ولی چون اصرار کردم و خیلی هم دوستم داشت قبول کرد.سرکیرمو که کرد دهنش یه گرمایی کل وجودمو گرفت sex irani farsi.

ولی زیاد بلد نبود و هی دندونش به کیرم میخورد.بعد از چند دقیقه گفتم چهار دستو پا بشینه.بعدش تف زدم سر کیرم و کمی هم به سوراخ کونش.

سرشو گذاشتم رو سوراخش و فشار دادم ولی انگار نه انگار.دیدم اینجوری نمیشه و اون هم درد میکشه.واسه همین شروع کردم با انگشت بازش کردن.

بعد از پنج دقیقه که دو تا از انگشتامو کرده بودم تو کونش دوباره تف زدم سر کیرم و گذاشتم رو سوراخش و ایندفعه فشارمو بیشتر کردم.

با یه دستم هم دهنشو گرفتم که داد نزنه.به زور سر کیرمو کردم تو کونش ولی معلوم بود بدجور درد میکشه clip sex irani.

چند دقیقه سر کیرمو میکردم تو و میاوردم بیرون که آبم اومد و همشو ریختم تو کونش.دیدم هنوز ارضا نشده واسه همین به پشت درازش کردم.

و شروع کردم به خوردن کسش که چند دقیقه بعد بدنش کمی لرزید و ارضا شد.از اون ماجرا ۵ سال میگذره و چند بار دیگه هم کردمش وما هنوز باهمیم.

و قراره باهم ازدواج کنیم نوشته فرزاد تشکر کردم و به هیکلش خوب خیره شدم. بلند قد، لاغر ولی گوشتی، بدن صاف و کشیده.

کونش صاف کمرش بود و سینه‌های کوچیکی داشت که اگر دقت نمیکردی، به چشم نمیخورد!! گفت عمو جان، شرمنده به چی زل زدی.

با خجالت گفتم، هیچی هیچی! گفت نه تو رو خدا بگو!! گفتم راستش خوش بحال دوست پسر یا شوهر آیندت!! گفت برای چی porn sex irani.

گفتم آخه بدن جالب و جذابی داری!! سرخ شد، سرش رو پایین انداخت و منم طبق تجربه و سنم میدونستم که بهار تمایل به سکس داره وگرنه الآن اینجا نبود.

sex irani یک روسپی در تهران با معشوقش، یک عصر داغ porn irani قبل از قرار دادن آن در باسن من کمی روغن روی آلت تناسلی خود بمالید

کس تنگ سکسی فارسی سکس تایلندی سکس فارسی گی ایرانی سکس افغانی سکس دختر ایرانی داستان سکسی کون

کلیپ سکسی

Iranian Swedish virgin Jordan, second scene

iranian porn