فیلم پورنو جدید چهار نفره تند در اتاق خواب با بلوندی ها

0 views

فیلم پورنو جدید چهار نفره اسپایسی در اتاق خواب با بلوندی ها کریستی استیونز و کنزی ریوز

فیلم پورنو جدید چه اتفاقی می افتد اگر چهار خانواده هر کدام یک عضو را برای ایجاد یک خانواده جدید کمک کنند؟ در این قسمت از مبادله خانواده، کریستی استیونز تصمیم می‌گیرد با شوهرش شوخی کند و بچه‌ها را با آوردن کاسه‌های بزرگ بروکلی برای صبحانه برایشان عوض کند. از آنجایی که آنها شوخی های اول آوریل را انجام می دهند، خواهر و برادر کنزی ریوز و ناتان فیلم پورنو برونسون تصمیم می گیرند خودشان یک شوخی انجام دهند. آن‌ها می‌دانند که کریستی، مادر مبادله‌شان، هر روز یک چرت می‌زند و گمان می‌کنند که در این مدت او به پدر مبادله‌شان، کالوین هاردی لعنت می‌زند. آیا برای کالوین خنده دار نیست که کنزی را به جای کریستی در رختخواب بیابد؟ آنها به کالوین می گویند که کنزی و کریستی در حال تعویض تخت هستند، حتی اگر کریستی چیزی در مورد آن نمی داند. کنزی در طول خواب معمولی کریستی به رختخواب می رود، و مطمئناً، کالوین وارد می شود و پشت سر او قاشق می گذارد فیلم پورنو . کنزی تصمیم می گیرد که از احساس دیک باباش که مبادله می کند، خوشش می آید، بنابراین ساکت می ماند در حالی که کالوین شروع به لعنت زدن به تنبلی می کند. در نهایت کالوین متوجه می شود و بیرون می زند. در همان زمان، ناتان از کریستی جاسوسی می کند که او آماده چرت زدن است. وقتی کریستی برهنه به رختخواب می‌رود، نیتن پشت سر او می‌رود و با مامانش مشغول می‌شود. کریستی فکر می‌کند که کالوین پشت سرش است و الاغش را در برابر هاردون ناتان می‌چرخاند. کریستی تا زمانی که وارد سگ سگی شده و متوجه می‌شود که  فیلم پورنو کالوین نیست، واقعاً از دیک ناتان در درونش لذت می‌برد. او شروع به داد زدن می‌کند، که کالوین و کنزی را به داخل می‌آورد تا ببینند صدای غوغا چیست. وقتی کالوین و کنزی می‌رسند، کنزی با نیتان به رختخواب می‌رود در حالی که کالوین کریستی را روی زانوهایش هل می‌دهد تا آن را در سگی به او بدهد. این فقط خواهر و برادر مبادله را روشن می کند، بنابراین کنزی موقعیت کریستی را با ناتان پشت سر او منعکس می کند. در مرحله بعد، کالوین روی پشت خود می‌نشیند تا کنزی بتواند از یک سواری پرشور لذت ببرد در فیلم پورنو حالی که ناتان در کریستی شخم می‌زند. دختران شرکای خود را با هم عوض می‌کنند، جایی که نیتن به خواهرش می‌کوبد تا زمانی که یک ضربه بزرگ خوب به شکم اسکارلت بزند. قرار نیست کالوین از کار بیفتد زیرا کریستی فیلم پورنو را با یک کیک خامه‌ای مخصوص خودش سیر می‌کند. کریستی و کنزی با خوشحالی آب بیدمشک خود را از خروس‌های پسران می‌کشند و خانواده‌ای خندان و راضی برای همه باقی می‌گذارند.

رفتیم تو اتاقو شروع کردیم به لب گرفتن، گردنشو خوردم، رفتم سراغ سینه هاش که حالا خیلی بزرگ تر شده بود.

لختش کردم و شروع کردم به خوردن کسش، اونقدر خوردم تا ارضا شد، بعدش خودم لباسامو دراوردم مستقیم رفت سراغ کسم، انگشتاشو کرد توم.

یجوری راهنماییش میکردم که قشنگ نقط جیمو بماله، رو هوا بودم، دوست داشتم جیغ بزنم،همش خودمو نگه میداشتم که ارضا نشم، و همیشه این باعث میشه با شدت بیشتری میام.

خیلی جلوی خودمو گرفته بودم صدام در نیاد، ولی هرچی بیشتر به ارضا شدنم نزدیک فیلم پورنو میشدم سخت تر بود، یه لحظه نگاهم به در افتاد گه انگار یکم باز شده.

بود و با تکون خورد سایه های پشتش فهمیدم بچهه اونجاست، میخواستم تمومش کنم که دیدم کیرش از کنار در معلومه و داره میمالتش، ناخوداگاه یاد اولین.

باری که ارضا شدم افتادم و بیشتر تحریک شدم دیگه دلم نمیخواست جلوی صدامو بگیرم، یه حس عجیبی یه لحظه اومد سراغم و خودمو خالی کردم.

برای اولین بار ابم پاشیده بود بیرون، با اونقدر پورنی که من دیده بودم و نادر بودنش، فکرم نمیکردم یه روزی منم تجربش کنم، به خودم که اومدم دیدم که رفته .

و اونجا نیستشفردای اون روز بلند شدیم صبح زود برای کلاس باید میرفتیم و منم کرمم گرفته بود، موقعی که پریسا رفت دستشویی یه شرت تمیز خودمو.

از کیفم در اوردمو اویزون کردمش به دستگیره کمد و رفتم بیرون فیلم پورنو جدید ریختم تو کسش بعدشم یه حس و حال عجیبی داشتم که البته، بعد از ظهر که برگشتیم .

سریع برش داشتم و بعدش یه نگاه بهش انداختم، روش لکه ای نبود، گفتم حتما کاری نکرده، بوش کردم، دیدم که قشنگ بوی اب کیر میده.گذشت تا اینکه.

رسید به سال کنکور، پریسا اون سال از ایران رفت، از اونجایی هم که درسته لز لذت بخش بود برام، ولی همیشه دنبال یه پسر خوب بودم واسه دوستی.

و اولویت اولم کیر بود، با اینکه هنوز تجربش نکرده بودمسر کلاس یه مرده بود، که چن بار نگاهم بهش افتاده بود و دیدم که داشته نگاهم میکرده و اینا، بلاخره.

بعد چند ماه حرف زدیم و اشنا شدیم و دوست شدیم باهمپسر خوبی بود، یه ماهم از دوستیمون نگذشته بود که دلم میخواست بهش بدم، ولی خب از یه.

طرف نمیخواستم زود بدم بهش، از یه طرفم از نداشتن پردم میترسیدم فیلم پورنو، اونم تازه با هیچ پسر دیگه ای نبودمخودم مشکلی با نداشتنش نداشتم، ولی خب.

از میثم خوشم میومد و نمیخواستم رابطمون به فنا برهواسه همین یه روز که تو انتراک کلاس بودیم رفیتم تو یه کوچه قدم زنان و براش داستان رو تعریف کردم.

همه چیو، اومد که منو ببوسه اخرش، قشنگ کیرشو ک چسبیده بود به پام حس میکردم، دیگه برام مهم نبود، داشتم خودمو بهش میمالیدم و اون بیشتر.

خودشو فشار میداد، دیگه اونقدر تحریک شده بودم که فقط میخواستم بیام، کیرشو در اوردم و گذاشتم لای پام، یه ساپورت مشکی پام بود، چسبیدم.

رفتیم تو یه اتاق داخل اتاق که شدیم اون بلافاصله شروع کرد به دراوردن لباساش

کیرشو به کسمو پاهامو بستم و شروع کردم مالیدنشون بهم و همزمان داشتم لب میگرفتم ازش تا اینکه ارضا شدموقتی تموم شد میخواستم برم پایین.

براش بخورم که دیدم اومده، کل ساپورت مشکیم از بالا تا پایین سفید شده بود فیلم پورنو، یعنی حتی تو قیلمای گنگ بنگم انقدر اب نمیریزن رو دختره که.

این ریخت رو منبا اون وضع واقعا نمیتونستم بیام کلاس دوستم به اون دختر ایجنت گفت اونم به دختری که در بالا اشاره کردم حالا دیگه برگشته.

بود سر جاش گفت دختره هم پاشد اومد میز ما و بلافاصله ابجو و سیگارو گارسون برامون اورد دختره اهل باکو بود و لیسانس فیزیولوژی.

اون طور که من فهمیدم داشت فیلم پورن و به دلیل درامد پایین به جندگی روی آورده بود که انصافا شغل پردرامدیه برای یه دختر فیلم پورنو.

منم به دنبالش لباسامو دراوردم با اینکه کیرم شق شده بود ولی نمی دونم چرا کلا تمرکز نداشتم فیلم پورنو و حس شهوتم بالا نمی اومد اون شروع کرد به لب.

گرفتن و با دستش کیرمو گرفت بعدش بهم گفت بار اولته منم گفتم اره خلاصه یه چند بار از هم لب گرفتیم ولی من اون لذتی که فکر می کردمو نداشت.

شاید به خاطر این بود که ما همو نمی شناختیم شایدم عوارض جق بیش از حد خلاصه بعد از لب گرفتن بهش گفتم بخوابه اونم به پشت خوابید یه.

دستی به کسش زدم اونم گفت زود باش بکن تو من کیرمو گذاشتم لب کسش و فشار دادم تو خودم هم روش خوابیدم نمی دونم یه بار تونستم تلمبه.

بزنم یا نه که ابم اومد فیلم پورنو ریختم تو کسش بعدشم یه حس و حال عجیبی داشتم که البته زود برطرف شد فیلم پورنو گفتم کیفمو از کلاس.

بیاره و آژانس گرفتم رفتم خونهشبش پی ام داد و کلی معذرت خواهی کرد، ولی واقعا نیازی نبود چون خیلی تحریک کننده بود برامهفته.

بعدش خونمون خالی شدو دعوتش کردم که بیاد، خودم کاندوم خریده بودم، اومد تو و جوری بوسیدمش که مستقیم رفتیم تو اتاق من، لبای هم میخوردیم.

لباساشو در اوردم، گردنشو میخوردم، اونم گردن منو میخورد، داشتم دیوونه میشدم، بلوزمو در اورد، زیرش سوتین نبسته بودم، شروع کرد.

به خوردن و مالیدنشون، راستش زیاد رو سینه هام حساس نیستم، واسه همین سریع تر فرستادمش پایین و شلوارمو کشید پایین، شورتمو.

در اوردو شروع کرد به لیسیدن و طبق معمول سریع ارضا شدم فیلم پورنو، ارضا شدن منو که دید کیرشو در اورد اومد بکنه توم.

که کاندومو در اوردم دادم بهش، کشید سرش، اوایل یکم درد داشت ولی با یه خورده گذشتن زمان بهتر شد، نزدیک بود بیام.

فیلم پورنو جدید وقتی با همسرم و خواهرش رابطه جنسی دارم فیلم پورنو جدید خلاصه بعد از تموم شدن سیگار و گرفتن پولش دوتایی

سکس قدیمی سکس خانوادگی ماساژ سکسی کون بزرگ اموزش سکس کون تپل سکسی مادر و پسر سکس خشن فیلم پورن ممه خوردن

سکسی خاله

SPICY FOURSOME IN THE BEDROOM WITH BLONDIES CHRISTIE STEVENS AND KENZIE REEVES

What would happen if four families each contributed one member to create a new family? In this episode of Family Swap, Christie Stevens decides to prank her swap hubby and swap kids by bringing them big bowls of broccoli for breakfast. Since they’re doing April Fools pranks, swap siblings Kenzie Reeves and Nathan Bronson decide to do a prank of their own. They know their swap mom Christie takes a nap every day and they suspect that during that time she’s fucking their swap dad, Calvin Hardy. Wouldn’t it be funny for Calvin to find Kenzie in bed instead of Christie? They tell Calvin that Kenzie and Christie are swapping beds, even though Christie doesn’t know anything about it.Kenzie gets into bed during Christie’s normal naptime, and sure enough, Calvin comes on in and spoons behind her. Kenzie decides she likes the way her swap daddy’s dick feels so she stays quiet as Calvin starts fucking her tight twat. Eventually Calvin notices and flips out. At the same time, Nathan spies on Christie as she’s getting ready to nap. When Christie gets into bed naked, Nathan creeps in behind her and starts getting busy with his bigtit swap mommy. Christie thinks it’s Calvin behind her as she grinds her ass against Nathan’s hardon. By the time she’s gotten into doggy and realizes it’s not Calvin, Christie has been really enjoying Nathan’s dick inside her. She starts yelling, which brings Calvin and Kenzie in to see what the ruckus is.When Calvin and Kenzie arrive, Kenzie crawls into bed with Nathan while Calvin pushes Christie onto her knees to give it to her in doggy. That just turns the swap siblings on, so Kenzie mirrors Christie’s position with Nathan behind her. Next, Calvin gets on his back so spinner Kenzie can enjoy a bouncing ride while Nathan plows into Christie. The girls swap partners, where Nathan bangs his swap sis until he delivers a nice big cum shot to Scarlet’s stomach. Calvin isn’t about to be outdone as he gluts Christie with a creampie of his own. Christie and Kenzie happily suck their own pussy juices off the boys’ cocks, leaving everyone a smiling and satisfied swap family.