شهوانی داستان یک شب با نامادری: قسمت سوم

0 views

شهوانی داستان کوس سینه بزرگ خارجی مدتی فقط ساک میزدم واسش

شهوانی داستان آلی رائه، خدمتکار نوجوان هتل، در حال انجام کارهای خانه داری است که با کیر عظیم دنی دی روبرو می شود.

او هرگز کیر به این بزرگی ندیده بود! دنی درست قبل از اینکه آلی کیر بزرگش را در دهانش بگیرد از خواب بیدار می شود.

تارا به اتاق هتلشان برمی گردد و خدمتکار جوان را می بیند که تمام کیر پسرخوانده اش را غلت می زند و می خواهد به تفریح بپردازد.

تارا به آلی یاد می دهد که چگونه بمکد و قبل از اینکه زمان پرداخت او و دنی برسد. بازیگران پورن: دنی دی / الی رائه / تارا هالیدی.

کوس سینه بزرگ خارجی بودم . دراز اسم یکی از دوستای دوران دبیرستانم بودکه به خاطر قد بلندش و لاغری که داشت.

بهش میگفتیم حدودا قدش ۱۹۰ خورده بود .منم اون موقع یه پسر ۱۶،۱۷ ساله بودم شهوانی داستان قدم کوتاه بود حدودا ۱۶۰ بودم تپلم بودم .

من از قبل درازو میشناختم چون راهنمایی هم باهم بودیم ولی اون موقع خیلی نمیشناختمش واسه همین کاره زیادی باهم نداشتم .

اولین دبیرستان که موقعه انتخاب رشته رسیده بود من رشته هنرو دوس داشتم شهوانی داستان چون خیلی راحت بود ریاضی هم نداشت به خاطر همین انتخابش کردم .

روز اوله مدرسه بود دیدم هیچکسو نمیشناسم گوشه حیاط بقل دره ورودی نشسته بودم که دیدم دراز اومد تو مدرسه با همون.

تیپ لَشو خوشگلش با شلوار جین پاره که میشد فهمید پوسته خیلی سفیده داره البته شهوانی داستان من همون اول اصلا توجهی به تیپش نداشتم.

بعد احوال پرسی اینا این جا چیکار میکنی از این ورا وقتی فهمیدم اونم هنر انتخاب کرده خیلی خوشحال شدم خندیدم .

چون رشته ما هنر بود کسی بهش زیاد توجه نمیکرد اصا کلاش شلوغ نبود کلا ۷ یا ۸ نفر این رشترو انتخاب کرده بودن .

یه روز معلم نیومده بود سره کلاس بچه ها سوپر گذاشته بودم داشتن نگاه شهوانی داستان میکردنو میخندیدن بعد زنگ تفریح خوردو رفتیم حیاط .

من که بدجوری حشری شده بودم کیرم سیخ بود اون موقع کیرم زیاد دراز نبود ولی کلفت بود . دوباره رفتیم سره کلاس نصفه بچه.

ها کلاشو پیچونده بودنو رفته بودن خونم ۴ نفر سره کلاس بودیم منو دراز همیشه تهه کلاس بقل هم میشستیم بچه ها برقارو .

خاموش کردن بودم به بهونه این که معلم نیست بگیرن بخوابن شهوانی داستان منو دراز فقط عقب کلاس نشسته بودیم .

کوس سینه بزرگ خارجی سکس

بهم تعارف زد گفت یه کام میگری منم گفتم باشه گرفتم ازش دیدم خیلی بود که یهو دستشو اورد رو کیرم بهش گفتم چیکاری میکنی .

عوضی که با التماس گفت فقط میخوام ببینمش منم اون لحظه خیلی حشری بودم صدا اوردم پایینو اون همین جوری از روشلوار دست .

میکشید روکیرم دسته منم گرفت گذاشت رو کیر خودش کیرش خیلی دراز بود ولی زیاد کلفت نبود بعد چند دقیقه مالیدن هم کیرشو.

از زیپ شلوارش در اورد گفت ببینش خیل خوشگل بود یه کیر درازه سر صورتی شهوانی داستان سفید من اولشم بدم اومد. بهش گفتم نه اول تو اون .

منم کیرمو دراوردم اون سریع گرفت دستش منم خیلی نزدیک بود ابم بیاد قشنگ میشد حشرم دید که میزد بیرون .یزره برام مالوند که.

گفت برگرد منم گفت نه گمشو از این حرفا همین جور که داشتتیم کیره همو می مالوندیم با اون یکی شهوانی داستان دستش داشت با کونم بازی میکردم .

منم صداشو درنیوردم چون خیلی خوشم اومده بود دستشو اروم از پشت شلوار برد تو داشت همین جوری باکونم بازی میکردم که ابم اومدم .

وقتی ابم اومدم حشرم خوابید یهو گفتم بسته هو اینا شلوارو بستم اومدم بیرون دیدم همه رفته بودم منم کیفمو ور داشتم رفتم .

فردا دوباره کلاس داشتیم تا ساعت ۳ دیدیم دراز دیر تر اومد تو کلاس رفت اون ور کلاس نشسته بود شهوانی داستان انگار ناراحت بود کع دیروز .

ول کردم رفتم دوباره معلم نداشتیم کلا هنرو به تخمشون میگرفتنو نیومدن سره کلاس . دراز به بهنونه پرسیدن سوال می یومد پیشم .

میشستم منم زیاد چیزی بهش نمیگفتم . دوباره بچه ها کلاسو پیچدنده بودم من مونده بودم درازو دونفر دیگه اون دونفر دیگه که.

رفتن تو اتاق ورزش پینگ پونگ بازی کنند منم درازم باهم شهوانی داستان رفتیم سیگار بکشیم . گوشیشو دراورد چند تا فیلم باهم دیدم که جفتمون .

دوباره داغه داغه شده بودیم رفتیم تو دستشویی من برا اون میمالیدم اون برا من یع بار با التماس بهم گفت سره کیرشو بخورم منم.

گفتم ولی بعش تویی هو اینا دولا شدم کیرشو گذاشتم رولبام اونم شهوانی داستان بادست سرمو گرفته بود بهش گفتم حالا نوبته توهه گفت همین.

کیر تو سوراخ کون جنده جا شد

رفتیم خونه رفتیم تو اتاقم ماهوراه روشن کردم هوه خیلی گرم بود یزره قلیون کشیدیم که من رفتم دست شویی برگشتم دیدم لباسشو.

فقط در اورده گفتم چرا لباستو در اوردی گفت خیلی گرمه اخع اهمیتی ندادم من به زور کیر سیخ شدهم قایم کرده بودم نشستیم با فاصله.

کم پیشه هم که گوشیشو دراورد گفت چندتا فیلم جدید دان کردم فیلما رو دیدم چندتاشو خلی شهوانی داستان داغ کردی بودیم بعد هواسم رفت به کیرش.

دیدم کیره درازشو از بالای شلوارش زده بود بیرون که زیاد به رو خودم نیورم . یهو دیدم دستشو اوردم کیرم منم یزره شل شدم دست کردتو .

شلوارم کیرمو در اوردن یزره باهاش بازی‌کرد بعد کیره خودشو در اودن دسته منم گذاشت رو کیرش شهوانی داستان یزره با کیره هم بازی کردیم گفت بزار برات.

یزره بخورم من رو زمین نشته بودم اونم اومد جلو کیرم دوزانو نشست سره کیرمو میخورد که من خیلی شل شده بودم خوشم اومده بود.

بعد بهم گفت بخواب رو شکم منم گفتم باشه خوابیدم روشکم اوم یزره سوراخمو شهوانی داستان مالید منم خیلی خوشم اومده بود وا وا رفته بودم بعد یه تف.

زد سره کیرش گذاشت بین پاهام جفتمون لخته لخت شده بودیم یهو خودش انداخت رو من بدنه اون داغ داغ بود خیلی حس خوب بود کون .

من اون موقه خیلی تنگ بود خواست سره کیرشو بزار وو کونم که اصلا نمیرفت تو بهم گفت با تف شهوانی داستان سخته نمیشه رفتم از تو اتاق بقلی گشتم .

فیلم گی ایرانی

شهواني سكس هندى سكس هندي سایت همستر عکس کیر کلفت فیلم سوپر خارجی سکس زوری خارجی سایت کیر تو کس کون کوس سکس خشن ایرانی لوتی

Overnight With Stepmom: Part Three
Teenage hotel maid Alli Rae is making her housekeeping rounds when she encounters the enormous dick of Danny D. Alli carefully peels back the sheets to get a better look. She’s never seen a dick this big! Danny wakes up just before Allie takes his huge cock in her mouth. Tara returns to their hotel room and sees the young maid slurping all over her stepson’s cock and wants to get in on the fun. Tara teaches Alli how to suck and fuck before it’s time for her and Danny to checkout.

Pornstars: Danny D / Alli Rae / Tara Holiday