سکس کردن مامان خودارضایی

0 views
0%

سکس کردن سکس مامان با پسر خانده خفن گفت منم الان از خواب بیدار

سکس کردن جانی به شدت به فیلم های پورنوی خود از دوستش کریس نیاز دارد، اما مادر کریس جنیفر تمام ویدیوهای کثیف.

او را مصادره کرده است! او ناامیدانه به دنبال آن می گردد و وقتی خانم بست زود به خانه می رسد.

جانی با یک سورپرایز خوشایند روبرو می شود. وقتی یک MILF داغ در مقابل شما خودارضایی می کند چه کسی به ویدیو نیاز دارد؟ بازیگران پورن: جانی سینز / جنیفر بست.

سکس مامان با پسر خانده خفن این خاطره مربوط سکس کردن میشه به دو سال پیش که یکی از دوستام فهمید من .

تمایل به کونی بودن دارم. من به خاطر قضاوت ها و فکرای مردم، متاسفانه و به اجبار هیچوقت نتونستم.

پیش اطرافیانم از گرایشات جنسیم بگم، حتی ظاهرمو سکس کردن خیلی مردونه نگه داشتم.

یکی از دوستام به اسم میلاد بود که من شنیده بودم قبلا تجربه کون کردن داشته و فقط سوراخ واسش مهمه.

منم اون موقع ها فقط ساک میزدم و جرات نداشتم سوراخمو به کسی بسپارم، قبلش تجربه ساک زدن واسه چند نفرو.

داشتم و کم کم و خوردن منی رو شروع کردم و با لذت تمام این کارو میکنم.

بریم سر اصل خاطره . یه شب خونه یکی از بچه ها مکان سکس کردن شد و من و میلاد و یه نفر دیگه دعوت شدیم واسه عرق خوری.

خلاصه نشستیم حسابی خوردیم و وقت خواب سکس کردن رسید، منم مسته مست ، اُبم زد بالا و دلم کیر خواست.

سکس مامان با پسر خانده خفن

سلام میخوام خاطره ی اولین سکسمو واستون تعریف کنم که میتونم بگم شیرین ترین تجربه ی زندگیم بود.

پارسال همین موقع ها توی تابستون بود که سکس کردن با فامیلامون تصمیم گرفتیم دسته جمعی بریم مسافرت شمال همه جمع شده .

بودیم خونه ی مادر بزرگم قرار شد از اونجا حرکت کنیم شب اونجا خوابیدیم صبح بیدار شدیم حرکت کنیم وقتی از خواب.

بیدار شدم دیدم هیچکس تو خونه نیستو درو قفل کردنو رفتن باورم نمیشد منو اونجا تنها گذاشتنو رفتن همون طور که با در کلنجار.

میرفتم یهو داداش زنداییم امیرو پشت سرم دیدم امیر خیلی پسره سکس کردن خوشتیپو خوش قیافه ای بودو همیشه بهم یه جوره خاصی.

نگاه میکرد و چند بارم به خاطره نگاهاش بابام نزدیک بود بگیره بزنتش خلاصه دیدم باهاش تو خونه تنها موندمو در هم از رومون قفل شده.

با همه ی علاقه ای که بهش داشتم ترسیدم تو یه خونه باهاش تنها بمونم با صدای بلندی داد زدم تو اینجا چیکار میکنی در چرا قفله.

اونم در حالی که وانمود میکرد از چیزی خبر نداره گفت منم الان از خواب بیدار سکس کردن شدم چیزی نمیدونم.

اون موقع امیره عوضی طوری رفتار کرد انگار خودشم چیزی نمیدونه ولی بعد ها فهمیدم واسه تنها موندن با من از قبل این نقشه.

رو کشیده و به دروغ به همه گفته من با داییم و زنداییم رفتم سکس کردن و باعث شد اینجا باهاش تنها بمونم.

گوشی تلفنو برداشتمو با سرعت شماره ی مامانمو گرفتم ولی چون تو جاده بودن انتن نمیداد شماره ی هرکدومشونو که تونستم گرفتم ولی یا خاموش بودن یا جواب نمیدادن.

سکس مامان با پسر خانده خفن

امیر با موهای خیس و بدنی که هنوز قطره های اب روش غوطه و بود روبه روم وایستاده بودو خونسرد نگاهم میکرد.

بی توجه از کنارش رد شدمو به سمت اشپزخونه رفتم یکمی سکس کردن سیب زمینی برداشتمو ریز کردم تو تابه و شروع کردم سرخ کردنش.

همونطور که شورشون میدادم دستی دور کمرم حلقه شد وقتی که برگشتم امیرو دیدم بدون اینکه مهلت بده حرفی بزنم لباشو چسبوند به.

لبامو شروع کرد بوسیدنم با ولع لبامو میمکید کل تنم از تماس لباش سکس کردن با لبام داغ شده بود .

سعی کردم هولش بدم انقدر به سینش کوبیدم که با زور تونستم از خودم جداش کنم همونطور که از خودم جداش میکردم دستمو بردم.

بالا و سیلی محکمی بهش زدم با صدای بلندی جیغ زدم و گفتم تو به چه جرئتی باهام اینکارو کردی اشغاله عوضی.

اونم که سرش پایین بود با صدای ارومی گفت بهار بخدا دسته سکس کردن خودم نبود چیکار کنم یک لحظه هم از فکرم بیرون نمیری!بهار من عاشقتم.

با ناباوری تو چشماش نگاه کردمو گفتم چی؟تو چی داری میگی زده به سرت توی چشمای بهت زدم خیرو شدو ادامه داد.

همه ی اینکارا واسه این بود که باهات تنها بمونمو از بودن کناره عشقم لذت ببرم واسه همین این نقشه رو کشیدم.

ولی به قران اگه تو منو نمیخوای و از من بدت بیاد حتی انگشتمو سکس کردن هم بهت نمیزنم.

دنیا دوره سرم میچرخید این ادم به خاطره عشق مسخرش حاضر شده بود این طوری همه رو گول بزنه.

و ابروریزی درست کنه اگه بابام میفهمید بدونه شک هم منو میکشت هم اونو…!

کوس خارجی کون سفید

سیلی بعدی رو زدم بهش و اون بی صدا نگاهم میکرد خواستم برم که دستمو گرفت.

اروم گفت بهار از من متنفری نه ازش متنفر بودم؟نه نبودم!نمیتونستم باشم منم بهش علاقه داشتم شاید از همون لحظه ای که دیدمش ازش خوشم میومد.

بدون اینکه چیزی بگم سیب زمینی هارو توی ظرفی سکس کردن ریختم و از اشپزخونه بیرون اومدمو نشستم جلوی تلویزیون.

چیزی نگذشت که اونم اومدو کنارم نشست سیب زمینی هارو به سمتش گرفتمو گفتم گشنت نیس.

اونم لبخندی به لبش اومدو گفت مگه میشه عشقم چیزی سکس کردن درست کرده باشه و من نخورم.

و شروع کرد به خوردن فیلم تقریبا ترسناکی داشت از تلویزیون پخش میشد همون لحظه از ترس جیغی کشیدم امیرم .

سریعا به سمتم اومدو منو توی بغلش گرفت خیره شدم بهش مسیره نگاهش از لبام به چشمام در حرکت بود چقدر دلم میخواست دوباره ببوستم.

با این فکر چشمامو بستم سرشو به سمت گوشم اوردو اروم گفت سکس کردن منو ببخش بهار من دوست دارم.

با صدایی اروم تر از خودش زمزمه کردم لازم نیست معذرت خواهی کنی امیر!تو کاره اشتباهی نکردی…

با ناباوری زل زد تو چشمام هنوز باورش نمیشد حرفی که سکس کردن شنیده بود رو.

لباشو به لبام چسبوندو سکس کردن شروع کرد خوردنشون.

دانلود بازی سکسی جنده ایرانی

گاییدن زن پورن آمریکایی سکس فامیلی فیلم سکس آمریکایی دانلود فیلم سکسی خارجی فیلم گاییدن فیلم پورن ایرانی سکس المانی سکس زورکی عکس های سکسی

The Masturbating Mom
Johnny desperately needs his porno back from his buddy Chris, but Chris’ mom Jennifer has confiscated all his dirty videos! He looks for it desperately, and when Ms. Best arrives home early, Johnny gets a pleasant surprise. Who needs a video when a hot MILF is masturbating right in front of you??

Pornstars: Johnny Sins / Jennifer Best

From:
Date: February 19, 2023