سکس فارسی دوست پسر سیاه ورزشکار سوراخ تنگ را تخریب کرد

0 views
0%

سکس فارسی دوست پسر سیاه ورزشکار سوراخ محکم نادیه علی را در دوربین عکاسی خراب کرد

سکس فارسی نادیا تازه وارد شهر شده و داشت می رفت و خودش را به همسایه ها معرفی می کرد. این تا زمانی بود که او در جیون را زد و او پس از بیدار شدن در حالی که دیک خود را از بوکسورهایش آویزان کرده بود پاسخ داد! او نمی توانست چشمش را از آن دور نگه دارد و وقتی سعی کرد او را در خانه نشان دهد، تنها چیزی که می خواست ببیند خروس سیاه و بزرگش سکس فارسی بود که در گربه اش بود! نادیا زانو زد و میله هیولایی خود را که مکید تا برای بیدمشک تنگش سفت و خیس شود آشکار کرد! او به سبک سگی لعنتی گرفت و قبل از سوار شدن روی آن نشست و باعث شد او درست در قاپ او منفجر شود! به محله خوش آمدی، نادیا!

رفتم به مادرم گفتمو اونم گفت تو هم درسات مونده دفتراتو بردار مشقاتو بنویس منم رفتم و خانواده علی رفتن و منم رفتم پیش علی وقتی.

علی منو دید جا خورد که تو اینجا چکار میکنی منم واسش گفتم که مادرت گفت علی تنهاست برو پیشش تا ما بیایم‌ شما درساتونو بخونین خلاصه مشغول درس خوندن.

و مشقامونو نوشتیم نیم ساعت بیشتر طول نکشید موقع نوشتن گهگاه شیطونیایی میکردیم مثل انگشت کردن و اینجور چیزا چون خودش شروع کرد منم بهش .

گفتم نکن و دوباره کرد اینکارو منم دیدم انگار میخاره انگشتش کردم سکس فارسی و اون دوباره انگشت کرد اونموقع مثل الان نبود یا اگر بود تو محل ما اینجور نبود که دختر و پسر.

با هم بازی کنن .پسرا با هم بودن و دخترا با هم منم از پشت چسبیدم بهش و گفتم مگه نمیگم نکن حالا که اینطور شد خودت خاستی یخورده باهاش ور رفتم مالیدم.

بهش ماچش کردم که علی دید راست کردم گفت شلوارتو در بیار ببینم چقده منم گفتم تو اول دربیار پیش خودم گفتم الان فقط شلوارشو میکشه پایین که دیدم کامل لخت مادرزاد شد.

من اولش کامل مات و مبهوت علی شدم چون هم خودش خوشگل بود و هم بدنش سفید و خوشگل بود .علی گفت تو هم لباساتو دربیار منم شلوارمو در اوردم که علی گفت.

کامل در بیار من گفتم یوقت میترسم کسی بیاد که گفت همه که رفتن تا یه دو سه ساعت سکس فارسی سر رسیدن عمو و دیدن برادر زاده‌های خوشگل و لخت پس میخوای.

بوی گل بده دیگه که نمیان دربیار بابا منم دیدیم اینجوریه کامل لخت شدم یخورده با هم ور رفتیم و علی یخورده واسه منو مالید و منم کامل راست کردم منم واسه .

علی مالیدم که اونم راست کرد که علی گفت بخواب واست بخورم منم خابیدم اونم واسم خورد موقعی که شروع کرد اصلا داشتم کسخل میشدم یه حالی داد که الان .

بعد اینهمه سال یادمه بعد گفت بیا بکن منم شروع کردم لاپایی زدن (تا اون موقع هرکیو میخاستم بکنم لاپایی میزدم )چن دقیقه ای گذشت هی لاپایی میزدم و ماچش.

میکردم از بس این بچه خوشگل بود که خودش گفت بسه و پاشد رفت سکس فارسی تو حموم ویه شامپو اورد و داد بهم و گفت رضا بیا اینو بریز دم سوراخم و بعد بکن .

گفت قبلا تجربشو داشته منم یخورده ریختم کف دستم قشنگ یادمه شامپو تخم مرغی بود یخورده با سمراخش ور رفتم یخورده با دست زدم به کیرم بعد اومدم پشت.

پاهامون بو میدن؟آخه 3 روزه دانشگاه کلاس بودیم و پاهامون سکسی‌ فارسی

علی گزاشتم دم سوراخش یخورده فشار دادم سرش رفت تو دیدم یخورده داره درد میکشه و با دست نزاشت بیشتر فرو کنم بعد چن ثانیه دستشو ورداشتو گفت .

خیلی یواش یواش بکن تو .فکر کنم دو سه دقیقه طول کشید تا نصفه رفت تو بعد شروع سکس فارسی کردم اروم اروم عقب جلو کردن بعد در اوردم یه تف زدم خیس که .

شد دوباره کردم تو روونتر شد خیلی داشت حال میداد بهم .یه چهار پنج دقیقه ای تلمبه زدم دیدم داره ابم میاد وایسادم علی گفت چرا وایسادی گفتم داره ابم.

میاد گفت بریز تو منم ریختم تو و کشیدم بیرون بعد گفت بریم حموم که بو شامپو گرفتیم جفتمون و رفتیم سریع خودمونو شستیم و امدیم بیرون بعد امدیم سراغ یخورده.

مشقی که مونده بود تموم که شد من دفترامو برم خونه و اومدم تو کوچه با علی رفتیم بازی با بچها . این حرف رو که زد دختر فاطمه که اسمش.

بیتا بود با جفت پا فشار داد روی صورت زنه بیچاره من و صورتش رو له کرد سکس فارسی بعد جوراباش رو دوباره کرد توی دهنه آیدا و با کف پاهاش میکوبوند توی صورتش.

این طرف نمیدونین داشتن با سمیرا چه کار میکردن فاطمه داشت با گوشی فیلم میگرفت و دوتا خواهر شوهراش با کف پاهاشون صورت سمیرا رو خفه.

میکرد و زبونه سمیرا رو میمالوندن کف پاهاشون سمیرا هم عرق پاهاشون رو میخورد.من توی اتاق آبم اومد و ریخت توی شلوارم .

فاطمه از به سمیرا گفت:نگاه کن توی دوربین و از مزه کف پاهاشون بگو!سمیرا گفت:گوه نخور کثافت!!!!مزه عرق میده دیگه ولم کنین.

گوه خوردم فاطمه گفت فعلا باید کف پا بخوری سکس فارسی سمیرا هم میلیسید و میخورد و خواهرشوهرهای فاطمه هم.

دون جوراب توی کفش بودن حموم نرفتیم.سمیرا گفت:خیلی بو میدن مزه و بوی برنج ایرانی میدن این حرف و زد و همشون زدن زیر خنده.

اون طرف هم آیدا داشت زیره پاهای چرکیو عرقی بیتا دختره فاطمه جون میداد.بیتا جوراباش رو از دهنه آیدا در آورد و برد سمت سمیرا و کرد توی دهنه سمیرا.

بعد خواهر شوهرهای فاطمه بلند شدن و شلوارشون رو در آوردن وای چه کون هایی داشتن.کیرم باز سیخه سیخ بود آیدا گفت میخوایین چه کار کنین؟فاطمه گفت.

حالی ازتون بگیریم که مرغ های آسمون به حالتون گریه کنن سکس فارسی دیدم آیدا و سمیرا رو خوابوندن کنار هم و دو تا خواهرش شوهرهای کون گنده فاطمه.

هم به زور داشت از کونش میخورد و صورتش خیسه عرقه کون بود سکس فارسی

نشستن روی صورت آیدا و سمیرا کارمند یه شرکته که برای پسرداییش هستش هنوز بچه دار نشدیم شوهرم فقط به فکر پول دراوردن که.

از پسرداییش عقب نباشه همسر پسرداییش رفته یه چند سالی المان و در اصل شرکت مال همسرشه اسم پسردایی بهروز هستش و چهل و دو سالشه.

وضع مالیش عالیه و بخاطر همین رضا بهش حسودی میکنه از خودم بگم سکس فارسی لیسانس دارم خوشگلم و بدنم تو پر هستش و خیلی تو چشمم برجستگی.

اندامم خیلی تو چشمه و همش متلک میشنوم رضا هم کاری به کارم نداره و همش دنبال پول دراوردنه حتی دوست داشتم بچه دار بشیم قبول.

نکردو میگه زوده و فقط پول و پول ولی عمرا به بهروز نرسه انقدر که پولداره بهروز هم یه ادم ریلکس و همش سفر خارجی و عشق و حالسکسم.

با رضا زیاد نیست شاید ده روزی یبار آیدا که توی کون بزرگشون گیر کرده بود اصلا صورتش معلوم نبود و صداش توی کون بزرگش خفه میشد سکس فارسی.

میدنین به این میگن فتیش فتیش کون و کف پا خواهرشوهرهای گلم سمیرا رو بیشتر خفه کنید چون کف پاهاش رو خیلی به خورده من داد .

آیدا رو بدین به بیتا با همون عرق کف پاهاش خفه بشه!!!خواهرشوهرهای فاطمه بلند شدن و کف پاهاشون رو روی صورت آیدا نگه.

داشتن و خفش کرد بعد گفتن بیتا حالا تو بیا سکس فارسی. بیتا دوباره نشست روی شکم آیدا.یکی از پاهاش رو گذاشت روی صورت آیدا و اون پاش.

رو کرد توی کفش که عرق کنه.سمیرا هم داشت از کون بزرگ و عرقی خواهرشوهرهای فاطمه میخورد و با التماس میگفت اه.

مزه شور میده اوففففف بوی عرق و کون میده خواهش میکنم بسه بسه سکس فارسی بسه فاطمه گفت.

سکس فارسی اوه خدای من وقتی از سفر برگشتم دیدم را گرفتم سکسی فارسی دلم برای بغل کردنت از پشت تنگ شده

گی ایرانی سکس افغانی سکس دختر ایرانی داستان سکسی کون سکس الکسیس فیلم پورنو سکس قدیمی سکس خانوادگی

کون کردن

iranian porn

ATHLETIC BLACK BOYFRIEND DESTROYED NADIA ALI’S TIGHT HOLE ON CAM Iranian Muslim Hijab Girl Blowjob Fuck

From:
Date: November 26, 2022