سکس زن داداش شهوتی آنال سکس وطنی تقریبا ساعتای سه نصف

0 views

سکس زن داداش شهوتی آنال سکس وطنی

سکس زن این عزیز به ظاهر زیبا یک عوضی اسکورت عالی است که با بدن داغ و مهارت های لعنتی و مکیدنش هر پسری را دیوانه می کند میگم شما بزنین حالا منم شاید زدم  یه پوزخند مرموز میزنه .

یه دور سرتاپامو ورنداز میکنه و شروع می کنه  شوپن میزنه ، خوبه  ناخودآگاه لبخند میزنم سکس زن.

اومدم نزدیکش وایسادم کنار پیانو نگاش می کنم . نگام میکنه . میدونه داره دلبری می کنه از من . لبشو ور میچینه . خیره شده به چشمام . لعنت به این شرم همیشگی که نمیزاره خیره بشم به نگاهش .

ولی اینبار فرق داره انگار . جرئت پیدا کردم منم نگاش می کنم . دستای سفیدو کشیدمو آروم میزارم روی بالای پیانو سکس زن اونم منو دوس داره؟ آیا اونم منو دوس داره .

سوال بی جواب تمام شب هایی که تو این ۲۰ سال گذروندم . آهنگ اوج میگیره . اونم منو همینقدر میخواسته یعنی ؟ دارم میمیرم از این حس دیوانه کننده ای که تو سینمه .

قلبم تند تند میزنه ، باید بهش بگم تا یه ساعت دیگه کی مرده کی زنده . حالا که اینجاس ، حالا که انقد نزدیکه که میتونم نفس کشیدنشو بشنوم . باید بگم ، دهنم خشک شده .

با یه صدای آروم که انگار از ته چاه میاد میگم داستانم مال فصل بهار همین امساله سکس زن یه پسر دارم پانزده ساله و یه دختر ده ساله که مریضه .

به خاطر همین مریضیش هر چند مدتی مجبورم در بیمارستان بستریش کنم . یک شب که تو بیمارستان بالای سر دخترم بودم یه خانم تقریبا بیست و چهار ساله رو آوردن تو اتاق که سنگ.

کلیه داشت و از درد به خودش میپیچید .یه دختر خوشکل با بدنی آنتیک ک پوست صورتش برق میزد . یه چند روزی باید بستری می بود . من چون تو اتاق تنها بودم کم کم سر صحبت.

رو باهاش باز کردم و تقریبا تو این دو سه شب ک اینجا بود باهم خیلی آشنا شدیم سکس زن فهمیدم بچه اصفهانه و تو شیراز کسی رو نداره . روز اول شوهرش اومد باهاش .

بود یه جوون چهار شونه با صورت ریشی و سبزه . روز دوم مادر شوهرش اومد تا رسید به روز سوم که خواهر شوهرش اومد. یه دختر تقریبا هم سن و سال خودش که دانشجو بود .

نمیدونم چرا وقتی عروسه خواهر شوهرش رو دید خیلی خوشحال بود . مثل اینکه عاشق معشوقن . اولش که اومد تواتاقش باهاش رو بو سی کرد و اینقد قربون صدقه.

هم رفتن که من حسودیم شد . تقریبا ساعتای سه نصف شب با صدای آه ناله از خواب بیدار شدم برقا خاموش بود ولی نور ضعیفی اتاق رو روشن داشت .

تخت دخترم دقیقا اخر اتاق و تخت اونا اول اتاق بود سکس زن در اتاقم بسته بود . اول نگاه دخترم کردم ببینم اون که نیست ناله میکنه ولی متوجه صدای ناله .

از روی هوا هوسه نه از روی درد . آروم ک متوجه نشن سرم رو برگردوندم به طرف در که دیدم خواهر شوهر و عروس با همدیگه رو تختن و لباشون توهمه.

و حال میکنن عروسه همش میگفت توروخدا زود باش مردم .خواهر شوهره میگفت باشه . بعد یه دقیقه ای خواهر شوهره اومد پایین اول شلوار بیمارستان رو از پای دختره درآورد خیلی تعجب.

آنال سکس وطنی داداش شهوتی

آنال سکس وطنی چقدر زشت و تابلو میشه ماجرا ای درخشان ترین ماه در تیره شب های بی خوابی ام !تو را دوست دارم از عمق وجود کودکانه ام .

حس باشکوهی ایست وقتی به تو می اندیشم و تصورت میکنم در کنار تن منتظرم . مظهر غرور من !با صلابت با اصالت مهربان از طرف ن.گ.م فک کن این فاجعه بیوفته دست منشی آموزشگاه .

خاک بر سر من . دیگه نمیرم آموزشگاه به هیچ وجه حاضر نیستم برم کلاس . هر چی رفتم تا الآن کافی بوده ، بس بوده . اگه باز دست خودش رسیده باشه کمتر گندش درمیاد .

چه حماقتی کردم که نامه رو با خودم بردم . تقصیر این داداش بزرگس که سرشو تو وسایل آدم می کنه همش . سریع میرم شماره آموزشگاه رو میدم به بلک لیست ، بعدم پاکش میکنم .

هیچ اثری نباید باقی بمونه . چند هفته میگذره ، به بهانه های مختلف کلاسو پیچوندم . سکس زن یه بار برای درس ، یه بار برای سرماخوردگی ، یه بار برای مسافرت .

ولی تا کی؟ تا اونروز که بابام علنا پرسید کردم که دارن چیکار میکنن . خواهر شوهره هم لباساشو درآورد و با یه شرت و کرست رفت بالای تخت و شروع کردسینه های زن داداش رو خوردن .

منم به این کارشون حسودی میکردم . یه بار دیگه عروسه گفت زود باش . یک دفعه دیدم خواهر شوهر شرتش رو کشید پایین یه چیزی تو اون تاریکی ازش آویزون .

بود نمیدونم کیر بود یا دیلدو تا اینکه خواهر شوهر گرفتش تو دستش و تکون داد مطمعن شدم کیره و دختره هم یه دوجنسه . شهوت سرتا پای وجودم رو فرا گرفت .

کیرشو برد جلو و گذاشت تو دهن زن داداشش اونم با ولع شروع کردن به خوردن سکس زن . یه کم که خورد گفت بکن توروخدا که دیدم خواهر شوهره اومد پاهای دختره.

رو داد بالا و کیرش که حالا شق شده بود وحدودا هفده سانت داشت رو گذاشت دم کسش و فرو کرد توکه آه زن داداشش بلند شد . شروع کرد به کردن و همزمان ک دختره.

رو میگایید با سینه هاش بازی میکرد. منم دستم رو برده بودم تو کسم و حال میکردم یه پنج دقیقه دختره رو گایید که با آهو ناله زن داداشش ارضا شد . کیرش رو درآورد.

رفت بوسسش کرد و گفت ارضا شدی اونم گفت آره . تشکر کرد وگفت نمیخای بکنی . سکس زن خواهر شوهره گفت چرا و دوباره رفت رو تخت و کیرش رو کرد تو کس.

زنداداشه و با لذت اونو گایید . یه دو سه دقیقه ای که گذشت به زن داداش گفت داره میاد و همزمان با دو تا ضربه محکم آبشو ریخت تو کسش و همونجوری روش موند .

یه کم که گذشت اومد پایین و لباساش رو پوشید و تخت و لباس زن داداشش رو مرتب و تمیز کرد و بوسش کرد و رو صندلی نشست سکس زن داداش سکس گی.

شهوتی آنال سکس وطنی منم از بس کسم رو انگشت کرده بودم ارضا شدم و خوابم برد. صبح ک از خواب پاشدم زن داداشه رفته بود و دختره هم خواب بود .

لزبین ایرانی کوس لیسی سکس ضربدری فیلم سکسی ایرانی سکس با حجاب سکس مامان سکس امریکایی کون دادن فیلم های سکسی سکس خارجی ساک زدن

ASTONISHING SLENDER BRUNETTE PAULA SHY FUCKED IN THE MISSIONARY POSE