سکس داغ گاییدن به عکاسی

0 views

سکس داغ چه کوس مامانی واستون اوردم

سکس داغ پشت هر دختر خجالتی یک پوره است که منتظر فرصتی برای بیرون آمدن است. کندرا لوست امروز در حال عکاسی از یک دختر زیبای جنوبی.

است و دقیقاً می‌داند که چگونه می‌خواهد از این نوجوان خوش ذوق به دست آورد. کمی متقاعد کردن، کمی معاشقه.

قبل از اینکه متوجه شوید، سکس داغ و این میلف در نهایت با زبان الکسیس مونرو تمام می شود. ستارگان پورن: کندرا لوست / الکسیس مونرو.

حامد هر چی اصرار کرد بیاد دنبالم، قبول نکردم. به شوخی گفتم: با اسنپ میام سکس داغ. از تو بهتر رانندی می کنن.

حداقل سالم می رسم… حامد که همیشه عاشق کَل کَل کردن و شوخی بود و منتظر بود تا من سر شوخی رو باز کنم و شروع کنه به دلقک بازی.

اصلا جواب شوخیم رو نداد. خیلی ساده و بی احساس گفت: اوکی مواظب خودت باش…

این بی احساس بودنش تو ذوقم زد. هیچ وقت سابقه نداشت جواب شوخی من رو اینجوری بده سکس داغ .

نا خواسته تو ذهنم گذشته رو مرور کردم. یعنی چیکار کردم که حامد از دستم ناراحته؟ هر چی مرور کردم، موردی نبود که بخواد باعث ناراحتی حامد بشه.

مرور کردن چند روز و چند ماه گذشته، من رو به گذشته های دور سکس داغ تر برد.

حامد یکی از همکارا و دوستای سینا بود که فقط اسمش رو شنیده بودم. خوب یادمه که اصلا شروع خوبی با حامد نداشتم…

وقتی سینا پیشنهاد مسافرت با علیرضا رو داد، من مخالفت کردم. بهش گفتم: ما تازه با هم دوست سکس داغ شدیم.

من هنوز با زنش راحت نیستم. چطور بریم مسافرت؟؟؟ وقتی سینا گفت: تازه قراره حامد و زنش هم بیان… زدم به سیم آخر.

من همینطوری با علیرضا و نسیم راحت نبودم. حالا دو تا آدم کاملا جدید قرار بود اضافه بشن. چون از دست سینا عصبانی بودم.

جلوی حامد و سمیرا گارد گرفتم. تحویلشون نگرفتم. فهمیدم که سمیرا و نسیم از قبل با هم دوستن. تو اون مسافرت همش با هم بودن و من تک افتادم سکس داغ …

بعد از چند ماه که کم کم یخم باز شد و کمی باهاشون صمیمی سکس داغ شدم، اتفاقی افتاد که دوباره بینمون خراب شد.

تا حدی که مطمئن بودم فاتحه این دوستی خونده ست. شبی که همشون خونه ی ما دعوت بودن. همه چی اوکی بود و داشت خوب پیش می رفت.

زنگ آیفون خونه رو زدن. مهدی بود که با سینا کار داشت. بهش تعارف کردم بیاد بالا اما گفت: به سینا بگو بیاد پایین کارش دارم…

فهمیدم که زنش فریبا هم باهاشه. بهش گفتم: حداقل فریبا رو بفرست بالا. هوا سرده…

آیفون رو گذاشتم و رو به سینا سکس داغ گفتم: برو پایین. مهدی کارت داره…

تو همین حین فریبا هم اومد بالا. بهش تعارف کردم. اومد داخل. یک نکته خیلی مهم رو فراموش کرده بودم. اصلا بهش دقت نکرده بودم.

اصلا حواسم نبود که چه فاصله فاحش فرهنگی ای بین آدمایی که تو خونه هستن و فریبا وجود داره. فریبا یک زن کاملا مذهبی.

یک زن چادری که حتی به گفته سکس داغ ی خودش، توی خونه خودشون و تو مهمونی ها، خانما از آقایون جدا می شینن.

زنی که فقط به واسطه اینکه زن مهدی ( بهترین و قدیمی ترین دوست سینا ) بود، پاش تو این خونه سکس داغ باز شده بود.

البته مهدی و خانوادش هم دست کمی از فریبا و خانوادش نداشتن. به هم می اومدن. فقط تناقض فاحش.

دوستی سینا و مهدی بود. که هیچ وقت، هیچ کس نتونست درکش کنه…

چه کوس مامانی واستون اوردم

سکس
فریبا وقتی وارد هال شد و نگاهش به علیرضا و حامد افتاد، نا خواسته صورتش وا رفت. اون لحظه بود سکس داغ که فهمیدم چه گندی زدم.

سمیرا با یه شلوار جین تنگ و یه تیشرت اندامی صورتی. با موهای بلوند کرده و نسبتا بلند. نسیم هم یه بلوز بافت نازک سفید همراه یه شلوار بگی سفید.

اونم تازه موهاش رو شرابی کرده بود. من هم یه ساپورت سکس داغ مشکی و یه تیشرت قرمز تنم بود. اون روزا موهام بلند بود.

اینقدر که تا باسنم می رسید. همه به خاطر فریبا بلند شدن و جواب سلامش رو دادن. فریبا دستپاچه شده بود.

استرس و حتی نگرانی رو توی چهره ش دیدم. البته من هم دستپاچه سکس داغ شده بودم. آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: فریبا جان بیا بریم تو اتاقم. اونجا راحت تری…

همه فهمیدن جریان چیه. وقتی دست فریبا رو گرفتم که ببرمش تو اتاقم، پوزخند حامد رو به سکس داغ وضوح دیدم.

دیگه لازم نبود برای فریبا هم چیزی رو توضیح بدم. اون شرایطی که نباید پیش می اومد، اومده بود.

فریبا سعی کرد به خودش مسلط باشه و بهم گفت: برو پیش مهمونات. زشته اینجوری…

مونده بودم چیکار کنم. اگه پیش فریبا می موندم یه جور ضایع بود و معلوم نبود بقیه چه فکری کنن و چه حرفی بزنن. سکس داغ و اگه پیش بقیه می رفتم.

فریبا معلوم نبود چه فکری می کنه. چند دقیقه پیش فریبا نشستم. بعد از یه سری حال و احوال کردن زورکی، از پیش فریبا بلند شدم و رفتم تو هال.

همه شون یه جوری سکس داغ نگام می کردن. جوری که انگار من مقصرم. حامد به طعنه و البته به آرومی گفت.

چیه ترسیدی بخوریمش؟؟؟ سمیرا و نسیم به خاطر حرف حامد پوزخند زدن. یه نفس عمیق سکس داغ کشیدم و گفتم: نه نترسیدم بخوریش…

نسیم با لحن خاصی گفت: آخه شیوا جون یه جوری دستشو گرفتی و بردیش که… حرفش رو قطع کردم و گفتم: نه عزیزم.

اونجوری که فکر می کنی نیست. اون تا حالا اینجور رابطه ها رو ندیده. شوکه شده بود. سکس داغ بردمش تو اتاق که اذیت نشه…

سمیرا بدون معطلی گفت: اگه اینجوریه پس چرا بهش اصرار کردی بیاد بالا؟؟؟ پشت بندش حامد گفت: البته به مهدی خان هم اصرار کرد بیاد بالا…

سکس با حال

کیر تو کوس سکس فرانسوی سکس با خواهر کون ایرانی کون سفید آبلا دنجر سکس عمو جانی سکس خدمتکار کص تپل سکس سه نفره

Fucking at the Photoshoot
Behind every shy gal is a nympho waiting for a chance to break out. Kendra Lust is photographing a super-cute Southern belle today, and she knows exactly how to get what she wants from this perky teen. A little persuasion, some flirting, before you know it, and this Milf ends up with Alexis Monroe’s tongue all the way up her snatch.

Pornstars: Kendra Lust / Alexis Monroe