سکس خارجی زیبا و خفن کلیپ سکسی گلچینی از آنجل اسمالز

0 views

سکس خارجی آلِکسا گریس کلفت آفریقایی لذت میبره

سکس خارجی آنجل اسمالز petite spinner، Angel Smalls بازگشته است، و این بار برای اقدام شدید بین نژادی DP! تماشا کنید که این عیار بلوند 85 پوندی با 2 بی بی سی.

چندین پوزیشن مقعدی و DP و دستگاه های خودپرداز پا به پا می شود. این یکی از راه سکس خارجی های 3 بین نژادی داغ است که نمی خواهید از دست بدهید.

بعد روی عکس یه دختر که لخت بود زوم کرد و رو کسش زوم کرد.من نمیدونم چرا حماقت کردم و به حالتی عصبی و شاید نزدیک به اینکه میخواستم برتری خودم رو اثبات کنم گفتم.

خو صاف بنویس. بعد خودم تبلتو گرفتم و نوشتم Alexa Grace xxx و زدم رو سرچ و عکسا و خودم دادمش دستش. به حالتی عجیب گفت:پس تو هم اهلشی.

لبخند زدم و باحالتی پیروزمندانه گفتم:معلومه.پس چی فکر کردی. بعد شروع کرد گشت زدن تو کلی عکس جنده و کس دادن و… بعد از مدتی دستش رو آورد رو شکمم.

و در یک لحظه رسوندش به کیرم و گرفتش تو دستش ولی من دستشو پس زدمو گفتم سکس خارجی چیکار میکنی؟اونم گفت هیچی کاری ندارم بهت.

ولی دوباره دستشو سریع از زیر شلوار و شورت رسوند به کیرم. صدای زدن قلبم رو میشنیدم.تا به خودم اومده بودم یک پتو روم افتاده بود و یاسین هم زیرش بود و کیر منو میمالوند.

بعد با صدایی که شهوت از توش میبارید گفت تو هم انجام بده.دیگه کنترلم دست خودم نبود سکس خارجی .هرچی میگفت انجام میدادم.دستمو رسوندم زیر شورتش و کیرشو گرفتم.

خیلی کلفت و بزرگ بود(البته نسبت به کیر خودم).شروع کردم به مالوندنش تا این که آبش اومد و همه آبش ریخت رو دستم.من که میخواستم برم دستمو بشورم تا اومدم بلندشم با حالتی توهین آمیز گفت.

بشین احمق سر جام میخکوب شدم تاحالا هیچوقت منو احمق خطاب نکرده بود دیگه واقعا نمیخواستم ادامه بدم ولی متأسفانه اون زورش از من بیشتر بود و هیکلش هم درشت تر.

مجبورم کرد که آبی که به دستام ریخته رو بخورم.منم از ترس با این که بدم میومد خوردم. بعدش منو مجبور کرد به انباری، که در پشت بام قرار داشت بروم خودش هم اومد و لباساشو کامل در آورد.

به منم گفت لباسامو در بیارم ولی من گفتم:تروخدا نه،تا همینجا بسه دیگه سکس خارجی .بعد از این حرف اومد و خودش لباسامو در آورد.پشتمو به خودش کرد و به زور خمم کرد.

داشتم فکر میکردم چه جوری فرار کنم ولی هیچ راهی نبود.کیرش رو رو کونم حس میکردم منم تا جاییکه تونستم خودمو سفت گرفتم که نکنه تو ولی با چند ضربه محکم به کونم.

دیگه توان مقاومت نداشتم.کیرشو کرد تو کونم. خیلی درد داشت و داشتم آروم گریه میکردم که یکدفعه تا ته کرد و شروع کرد به تلمبه زدن.دیگه داشتم شدید گریه میکردم.

بعد از حدود فکر کنم 5-10 دقیقه آبشو که برای دومین بار میومد ریخت تو کونم و با حالتی بی ادبانه گفت:لباساتو بپوش.منم که هنوز گریه میکردم و از خدام بود خلاصشم.

شروع کردم پوشیدن لباسام و رفتم تو حموم خونه پدربزرگم و خودمو شستم.از اون موقع به بعد دیگه سعی کردم کمتر با یاسین بگردم و مخصوصاً تنهایی باهاش یکجا نباشم.

امیدوارم که براس هیچکس همچین اتفاقی نیفنه و سکس ها جوری باشند که دو طرف راضی باشند کلیپ سکسی‌ زیبا و خفن مخصوص جق زدن که توش یه خوشگل بلوند.

کلیپ سکسی‌ زیبا و خفن مخصوص جلق آلِکسا گریس و خوش اندام از کوس دادن به یه شاه پسر کیر کلفت آفریقایی لذت میبره سکس خارجی.

سکسی خارجی آلِکسا گریس کلفت آفریقایی لذت میبره

موقع سکس کردن معلومه چقدر حال میکنه با هر دفعه که کیر سیاه و خوردنی پسره میره تو سوراخ کوس داغ شدش سکس خارجی.

خوش بحالش که داره به یه همچین چیزی سکس میکنه و اینجوری نهایت حال کردن از سکس رو میبره.

واسه دیدن کلیپ با کیفیت خوب روی این لینک کلیک کنید و از تماشاش لذت ببرید کلیپ سکسی‌ زیبا و خفن مخصوص جلق.

یا زنها دررابطه معقدی ارضا میشوند؟ مرکز دانلود کلیپ سکسی ایرانی و جنده افغانی یا پاکستانی عکس های سکسی خارجی عربی عکس سکسی دختران بهترین.

سایت مجانی و اسان سکسی فارسی زبان میباشد موفق باشيد سکس خارجی سیاوش دل سوز ا زنها دررابطه معقدی ارضا میشوند .

کلیپ سکسی‌ زیبا و خفن مخصوص جلق الکسا گریس در پاسخ به این دوست عزیز باید بگویم در سکس مقعدی یا آنال سکس در ابتدا زن درد دارد و از این کار لذتی نمی برد سکس خارجی.

به مرور زمان و هنگامی که اسفنکتر یا دریچه مقعد شل شد به دلیل احساس پر و خالی شدن انتهای روده بزرگ احساس لذتی به زن دست می دهد ولی از این طریق.

امکان ارضای جنسی زن وجود ندارد و زن ارضا نمی شود مکانیسم لذت آنال سکس مثل دفع مدفوع است یعنی فرد هنگامی که در انتهای روده بزرگ.

خود یا رکتوم مدفوع دارد دچار احساس تنش می شود و زمانی که این مدفوع دفع شد این احساس تنش از بین رفته و ارامش حاکم می شود سکس خارجی.

در انال سکس به دفعات این احساس تنش و آرامش تکرار می شود و فرد ممکن است لذتی را تجربه نماید ولی امکان به ارگاسم رسیدن نیست.

لازم به ذکر است احساس ذکر شده به هیچ وجه قابل مقایسه با احساس لذت سکس صحیح نیست و فرد ارگاسم را تجربه نمی کند.

عادت کردم وقتی ب خودم اومدم ک عاشقش شده بودم. هردفه ک منو میدید راست میکرد چه تو پنجره چه وقتی ک تو بغلش بودم از خود تعریف نباشه همه میگن ک خیلی سکسیم .

تا اون روز فقط عشق بازی میکردیم,همیشه با یه ولع خاصی لبمو میخوردو همیشه لبم کبود بود,اون روز بهم اس داد گفت حالم خوب نیست هر طور شده.

بیا بهت نیاز دارم منم با هزار تا مکافات جور کردمو رفتم تا زنگو زدم به هزارم ثانیه نکشید ک درو باز کرد پرید تو بغلم عین خنگا فقط نگاش میکردم ک چی شده .

آنال سکس مثل دفع مدفوع است یعنی فرد هنگامی

وقتی نشست دیدم کیرش عین چی راست شده بود یه لب ازم گرفتو شروع کرد دکمه های مانتومو باز کردن منم از رو شلوار کیرشو میمالیدم عین سنگ سفت شده بود.

سینمو از توی تاپم دراوردو شروع کرد به خوردن بهش گفتم عزیزم چی شده ک امروز این شکلی شدی گفت دو شبه ک تا صبح میکنمت,اینو ک گفت دلم یهو ریخت .

نوک سینمو داشت مک میزدو با یه دستش کسمو میمالیدو با او یکی سینمو میمالید,لبش اتیش بود گذاشتش رو گردنمو لیس میزد صدای اهههه منم اونو شهوتی تر میکرد.

زیپ شلوارشو باز کردم کیرش پرید تو دستم اروم اروم میمالیدمش تو چشمام نگاه کرد چشاش پر از خواهش سکس خارجی بود دم گوشم گفت خانوم خوشگلم میخوریش.

منتظر جواب نموند شلوارشو کشید پایین,وقتی گذاشتمش تو دهنم یه اهه سوز ناکی کشید ک دلم ریش شد خوب بار اولم بود ساک میزدم دندونم گیر میکرد اون لحظه.

پیش خودم گفتم ای کاش دندون مصنوعی داشتم,یه دفه گفت بسه ابم میاد گفتم میخوام ابتو بخورم ک نذاشت گفت عشقم حالت بد میشه بد مزس نمیخواد منم قبول کردم.

انقدر ک سینمو لبمو خوردو کسمو مالید ک داشتم میمردم گفتم بسه سکس خارجی گفت اجازه میدی بکنم توش با سر ج دادم ک باشه حال هردومون بد بود باید خالی میشدیم.

دراز کشیدم اومد پشتم زانو هاشو گذاشته بود دو طرف بدنم لای کونمو باز کردو گفت جوووون عشقم مرسی,کیرشو گذاشت دم سوراخ کونم اینقدر تنگ بود ک تو نمیرفت.

کیرشو کرم زد واااای وقتی داشت میکرد توش داشتم از درد میمردم وقتی رفت یه چند لحظه نگه داشت یه کم اروم شدم شروع کرد تلمبه زدن ک سه یا چهار.

دقیقه بیشتر نشد ک گفت ابم داره میاد منم گفتم بریز توش تندترش کرد بد یدفه گفت اخیییییش مرسی خوشگلم اما من ازضا نشده بودم حالم بد با سرو.

گفتن اره نه ج سوالو حرفاشو میدادم وقتی اومدم سکس خارجی خونه خودمو ارضا کردم تا یه هفته از پشتم خون می اومد دو سه بار دیگه هم رفتمو هر بار بهش .

حال میدادم اما منو ارضا نمیکرد,بعد از اردیبهشت دیگه نرفتم پیشش یعنی نمیشد اونم همش گله میکرد اندازه یه ماه قهر بودیم اون پا پیش گذاشت .

اشتی کنیم هی میگفت بیا پیشم بهونمو میکردم ب کنکور ک باید قبول شم تا بتونه بیاد خواستگاریم اخه این طوری خر شدم بعد از یه ما دیگه ج .

اسو تلفونمو نمیداد ب داداشش ز زدم گفت ازدواج کرده چه روزاو شبا ک اشک ریختم واسه خریتم,بعضی از پسرا این طورین تورو به خدا.

به دخترا قول ازدواج ندین, سکس خارجی سه ماه ک روانی شدمو فقط ب کارام فکر میکنم.ای کاش اون روزا از زندگیم پاک شه.

ساک زدن شهوانی سکس ایرانی سکس حشری فیلم سکس فیلم سکسی سکس کوس کلیپ سکسی ایرانی فیلم سکس ‌ایرانی سکس ایرانی کص تپل سکس سه نفره عکس سکسی عکس کوس

سکس الکسیس

GORGEOUS BABE ANGEL SMALLS LIKES BLACK DOUBLE PENETRATION SESSION

Alexa Grace takes a big black cock