سکس افغانی زیبایی خیره کننده با غنیمت خوب که توسط دیک بزرگ پیچ شده است

0 views

سکس افغانی زیبایی خیره کننده با غنیمت خوب دالیا ژانیرو با دیک بزرگ پیچ شده

سکس افغانی این زن شیطون با حجاب پاهای برهنه خود را به همسایه هایی که از پنجره او را تماشا می کنند نشان می دهد. شوهرش چاره ای ندارد جز اینکه او را با دیک بزرگش تنبیه کند.

چند سالی بود که ازدواج من و نسیم میگذشت از همون روزهای اول چشمم دنبال سکس افغانی خواهرزنم بود البته خودش هم بی میل نبود خیلی از وقتها به من نگاههای سایت داستان سکسی میکرد.

در آن زمان خواهرزنم مجرد بود و سال اخر دبیرستان بود یه روز نسیم خانمم گفت برای چند روز میرم خونه مادرم اگر خواستی تو هم بیا.

من اون روز تو اداره خیلی کار داشتم وقتی کارم پایان شد ساعت 6 بود پیش خودم گفتم یه سری میزنم و زود برمیگردم خونه چون خیلی خسته بودم .

وقتی به خونه مادرزنم رسیدم دیدم تو خونه خواهر خانمم تنهاست پرسیدم بقیه کجارفتن؟ خواهرزنم سمیه گفت که برای خرید رفتن راستی قبلا منو سمیه یه روز تنهایی رفته .

بودیم سینما که تو سالن هنگام خروج رفتم از پشت بهش چسبیدم سکس افغانی با کمال تعجب دیدم نه تنها از من فاصله نگرفت بلکه خودشو بیشتر به عقب متمایل کرد که من دقیقا .

بین دو لپ کونش قرار بگیرم خلاصه به از کمی خوش وبش به سمیه گفتم راستی کی وقت داری بریم بیرون؟ گفت مثلا کجا گفتم سینما خنده ای کرد وگفت بهت خوش گذشته.

فوری گفتم به شما چی با زیرکی گفت خوب بود ولی کم بود سریع رفتم کنارش نشستم دستمو دور گردنش انداختم و با موهاش بازی کردم هیچی نگفت یه تیشرت با شلوار استرج تنش بود.

با دستم سرشو به خودم نزدیک کردم به ارومی لبم را روی لبش گذاشتم برای چند دقیقه ای لبام سکس افغانی رو لبش بود دیدم چشمهایش بسته شده خیلی نرم اهسته خوابوندمش.

رو زمین وسینه هاشو مالیدم شروع به ناله کرد منم دستم بردم زیر لباسش و سینه هاشوش گرفتم. اولش فقط مالش دادم تا اینکه دیدم تسلیم محض شده شروع.

کردم به خوردن سینه های کوچیک و سفتش.صدای اه ونالش بلند شد خودمو کشیدم روش اما هنوز لباسم تنم بود وقتی حسابی سینه هاشو خوردم برگردوندمش .

اول شلوار خودمو کشدم پایین بعدش کیرمو گذاشتم وسط کونش واز روی شلوارش عقب جلو کردم یه دستم زیر بدنش بود و سینه هاشو محکم گرفته بودم با دسته.

گاییدن دختر جلو چشم مامان خوشگلش سکسی‌ افغانی

دیگم اروم شلوارشو کشیدم پایین تا سر زانو با چشمای خمار الود گفت حواست هست من هنوز دخترم گفتم نترس عزیزم من با کونت کار دارم کیرمو بااب .

دهانم خیس کردم گذاشتم روسوراخ کونش اروم فشار دادم با صدای سایت داستان سکسی گفت سکسی‌ افغانی ازت خواهش میکنم خیلی فشار نده دردم میاد تا حالا کسی به .

بدنم تماسی نداشته منم خیلی اذیتش نکردم پیش خودم گفتم بهتره باهاش مدارا کنم تا بعد چون حالا حالا باهاش کار دارم خلاصه بعد از چند دقیقه ای که اروم تلنبه.

زدم ابم اومد همشو ریختم رو کونش بعد بلند شدم با دستمال کونشو تمیز کردم.از این جرایان مدتی گذشت تا اینکه یه روز خانمم گفت عروسی یکی از فامیل دعوت.

شدیم من به اتفاق خانمم و پسر کوچیکم بامادرزنم وسمیه خواهر خانمم رفتیم عروسی اخر شب چون دیر وقت بود مادرزنم گفت بریم خونه خودشون ما هم رفتیم.

من بازنم و پسرم تو یه اتاق خواب بودیم و خواهر خانمم و مامانش هم یه اتاق دیگه هنوز ساعتی نگذشته بود که گریه زاری پسرم دراومد حالا گریه زاری نکن کی گریه.

زاری کن دیدم نخیر نمیخواد ساکت شه مادرزنم اومد سکس افغانی اتاق ماگفت پسرم تو باید صبح بری سرکار این بچه نمیزاره بخوابی من ایجا میخوابم تو برو پیشه سمیه منهم از خدا خواسته.

رفتم اتاق سمیه همین که وارد اتاق شدم دیدم خواهرزنم دمر خوابیده با یه شلوارک وتاپ سریع لباسامو دراوردم حتی شورتمو اروم رفتم روش خوابیدم گرمای.

کیرمو از روی شلوار حس کرد زودی گاییدن دختر جلو چشم مامان خوشگلش که وقتی‌ می‌بینه دختر حشریش اینقدر دوست داره به دوست پسرش کون بده جلوشو.

نمیگیره و تازه بهش کمک هم میکنه. داستان سکسی‌ تصور توپ از کون دادن دختر داف ناز و حشری سکس افغانی که جلو چشمایه مامان حشریش کون میده.

اومدن مامان خوشگل سکس افغانی

خوابیدن با دوست دختر خوشگل تو تختش و حشری شدن. آنال سکس قمبلی همچین از اینکه که کیر رفته تو کونش خوش حاله که این حال خوش با هیچی‌ عوض نمیکنه.

آنال سکس قمبلی همچین از اینکه که کیر رفته تو کونش خوش حاله که سکس افغانی این حال خوش با هیچی‌ عوض نمیکنه.

درآوردن لباسا جلو اقای دوست پسر که خیلی‌ سریع کیرش راست میشه وقتی‌ این هیکل سکسی‌ رو می‌بینه. لیسیدن کوس لیسیدن کوس تنگ و حشری که داره کیف میکنه.

خوردن کوسش با نوک زبون. ساک زدن ساک زدن و خوردن کیر کلفت عشقش که رو تخت ولو شده و کیرش تا آخرین درجش شق شده .

ساک زدن و خوردن کیر کلفت عشقش گاییدن دختر جلو چشم مامان خوشگلش.

همینجا میخواستن آنال سکس رو شروع کنن که یه دفعه مامانه دختره میاد و می‌بینه که دخترش لخت و سکس داره به دوست پسرش کون میده.

جفتشون شوکه میشن وقتی‌ میبینن که مامانی اومده تو اتاق. صحبت با مامی جون میرن رو مبل میشینن و با مامان یه ذره صحبت میکنن و بهش توضیح.

میدن که بدجوری تو نخ کون دادن و کون گایی هستن برگشت گفت تو ایجا چه کار میکنی الان سکس افغانی مادرم میاد گفتم نترس عزیزم مادرت تو اتاق ما خوابیده خودش.

منو فرستاد اینجا باشنیدن این حرفم چشماش برقی زد و گفت صبر کن الان میام از اتاق خارج شد یک ساعتی طول کشید تا بیاد بهش گفتم پس کجا رفتی .

کیر خوردن واسه دوست پسر سکس افغانی

خنده ای کردو گفت رفتم دیدم پسرت مامانمو خوابونده ولی خودش بیداره تا خوابش کردم طول کشید بعدش با عشوه اومد کنارم دراز کشیدوباعشوه گفت.

امشب فقط میخوام پایان بدنمو سیاه کنی با خوردن پایه ایی گفتم چه جورم لباسشو کندم از لب شروع کردم تا رسیدم به سینه هاش بعدش رفتم سوراغ کوسش.

عجب کس سفیدو توپلی داشت زبونم گذاشتم لب کوسش سکس افغانی حالا نخور کی بخور تا صبح خوردم و از کون کردمش.

مامان خوشگل ما هم وقتی‌ می‌بینه که دخترش اینقدر بی‌ تاب کون دادن هست خودش دست به کار میشه تا دخیش حسابی‌ حال کنه کردن کیر تو کون وقتی‌.

واسه دفعه اول می‌خواد کیر بکنه تو سوراخ کونش مامانش با دستش باسنشو میکشه تا کمتر دردش بیاد.

کون دادن دختر حشری کون گاییدن خفن جلو چشمایه مامان که داره کیف میکنه از این سکس کونی‌ داغ.

سکس دختر ایرانی داستان سکسی کون سکس الکسیس فیلم پورنو سکس قدیمی سکس خانوادگی ماساژ سکسی کون بزرگ

سینه

iranian porn

STUNNING BEAUTY WITH GOOD BOOTY DHALIA JANEIRO SCREWED BY LARGE DONG