سکس آمریکای حواست به گاییدن همسرم هست؟

0 views

سکس آمریکای تری سام سفید سیاه خوب کسش تا کونشو ی انگشت حسابی

سکس آمریکای جردن هرگز نباید همسرش را با دیک چرخان مانند رامون تنها می گذاشت. هنگامی که آنها جابجایی وسایل جیجی و جردن را به جای خود تمام کردند.

طولی نکشید که رامون به آن بلوند سکسی پیشنهاد ماساژ پا داد سکس آمریکای . پس از مالیدن پاهایش، جیجی آلنز سینه های بزرگش.

را بیرون آورد و شروع به بازی با کیر رامون نیز کرد. اما وقتی شوهرش جردن به خانه آمد و آنها را گرفتار کرد.

برای وضع قانون پیوست. جردن سر جیجی را روی کیرش فشار داد تا گلویش درهم برود، سپس آن فاحشه شاخدار .

را روی مبل پرت کرد تا سه نفر از کثیف ترین رویاهایش BBG را سخت و خشن کند. بازیگران پورن: جردن اش / رامون / جیجی آلنز.

تری سام سفید سیاه خوب سینشم میخوردم بعد پوزیشن سکس آمریکای داگی بعدشم نشست روکیرم و بالا مایین کرد ابم اومد گرفت.

دهنش و ابمو خورد خیلی حال داد رفتیم حموم اومدیم بیرون باشرت نشستیم زنگ زد ناهار اوردن خوردیم بعدش کنار هم خوابیدیم نیم ساعت.

بود خوابم برد دیدم داره ساک میزنه تا چشامو باز کردم کونشو گذاشت سکس آمریکای دهنم و من هم لیسیدم کونشو دوباره پاهارو داد بالا و کردمش .

نیم ساعت کردم ابمو ریختم سینش دوباره رفتیم حموم منو شست گفت بشاش رو سینم اینکار کردم خودشم شاشید رو کیرم بعد اومدبم بیرون چای و میوه اورد خوردیم و رفتم.

فقط سارا ی کلام گفت خیلی بیشوری منم بهش گفتم به من چه سکس آمریکای میخواستی لباس نیکا رو نپوشی که من اشتباهی نگیرم.

البته تو مجردی سارا ی شوخیهای کوچکی مثل لوپ گرفتن و دعوای الکی کتک زدن داشتیم اما بعد از ازدواج سارا همه چیز قطع.

شد این داستان تموم شد و من رفتم اتاق خواب بغلی دیدم زنم سکس آمریکای داره لباس جمع میکنه بعد از ی سال دیگه

تری سام سفید سیاه خوب

شدم خوب که مالیدم یواش دستمو اوردم پایین و از شلوار رو شورتش رد کردم اما دستم به کسش نمیرسید همون جا با پشماش بازی .

کردم البته پشماش کوتاه بود ی خورده که با بالای کسش بازی کردم سکس آمریکای احساس کردم میخواد بچرخه بازم ترسیدم سارا چرخید من چشامو باز.

کردم ببینم چه خبره خوب همه تو خواب بودن دیگه دستم به کسش میرسید و شروع کردم به مالیدن کسش خیلی کسشو مالیدم .

و تمام دستم خیس شده بود که یهویی دستمو مهکم گرفت و فشار سکس آمریکای داد به کسش فهمیدم ارضاع شده منم دستمو از تو شرتش .

در اوردم و دست سارا رو گرفتم و گزاشتم رو کیرم ی خورده ای کیر منو مالید بعد دستشو کشید و ی بوسم کرد و خوابید.

صبح که از خواب بیدار شدم انگار نه انگار اتفاقی افتاده خانمم داره سکس آمریکای وسایل صبحاله رو ردیف میکنه سارا هم رفته بود حمام.

سوار ماشین شدیم به سمت خونه پدر زن

تو ماشین همش تو فکر بودم چه جوری شروع کنم که گفتم سارا گفت جانم سکس آمریکای تا حالا این جوری جواب نداده بود.

گفتم من بابت دیشب معزرت میخام دست خودم نبود توخواب و بیداری بودم تو رو با نیکا اشتباه گرفتم اونم گفت اشکالی نداره منم از فرست استفاده کردم گفتم البته تو هم بدت نیومد.

گفتم مگه امتحان کردی گفت اره تو دوران عقد ی باز شوهرم از پشت گرد خیلی درد داره بهش گفتم این بارم باید تهمل کنی من نمیتونم ابمو نریزم البته به دلیل زدن چق صبح کمرم سفت شده بود همش تو این مدت داشتم میکردم
گفتم یا بزار بریزم تو کست یا از پشت گفت باشه از پشت اما یواش سکس آمریکای منم گفتم باشه یواش چرخوندمش و افتادم روش کیرمو.

گزاشتم دم سوراخ کونش ی فشار کوچک دادم دیدم چیقش رفت هوا گفت خیلی درد داره گفتم وایسا درستش کنم رفتم از تو چمدون.

کرم ورداشتم زدم سر کیر خودم و ی خورده هم زدم تو سوراخ کونش سکس آمریکای و ی انگشتم کردم تو کونش دیدم چیزی نگفت بهش گفتم چهار .

دستو پا شو اونم شد منم دوباره کیرمو گزاشتم دم سوراخ کونش و فشار دادم دیدم هم درد میکشه هم خودشو میکشه جولو منم .

نامردی نکردم از ی دستم شونشو گرفتم ی دستم جلوی دهنشو تا جایی سکس آمریکای که جا داشت کردم تو کونش شروع کردم به تلبه زدن اونم .

هی جیغ میزد و از درد نمیدونست چه کار بوکنه ۳ ۴ دقیقه که سکس آمریکای کردم دیدم دیگه زیاد تلایش نمیکنه منم دستمو از جلوی.

دهنش برداشتم بهش گفتم دیگه تموم شد دیگه درد نداره فقط خودتو شل سکس آمریکای کن ی بار دیگه فشار دادم دیدم نه دیگه میتونه.

تحمل کنه دست بعدی من برداشتم و کیرمو دراورم و دوباره کرم مالیش سکس آمریکای کردم دوباره گزاشتم دم سوراخ ی فشار .

دادم رفت تو ی اخ کوجک کرد و من شروع به تلبه زدن کردم ۵ دقیقه داشتم میکردم اونم داشت ناله میکرد گفت کی تموم میشه بسه دیگه گفتم الان تمومش میکنم دوباره کیرمو .

سكس افغاني سکس الکسیس تکزاس

لیسیدن کس سكس افغاني بنگ بروس فیلم سکسی برازرس سایت برازرس سکس داغ کیر تو کوس سکس فرانسوی سکس با خواهر کون ایرانی

Care to Fuck My Wife?
Jordan should never have left his wife alone with a swinging dick like Ramon. Once they’d finished moving Gigi and Jordan’s stuff into their place, it didn’t take long for Ramon to propose giving that sexy blonde a foot massage. After having her feet rubbed, Gigi Allens got her big tits out and started playing with Ramon’s cock too. But when her husband Jordan came home and caught them in the act, he joined in to lay down the law. Jordan pushed Gigi’s head down on his cock for a sloppy deepthroat, then threw that horny whore on the sofa for the hard and rough BBG threesome of her dirtiest dreams.

Pornstars: Jordan Ash / Ramon / Gigi Allens