سکس آلمانی داستان حشری انتقام معلم

0 views
0%

سکس آلمانی کلیپ سکسی خانوادگی جنده سفید و سیاه نشسته بود و بى توجه

سکس آلمانی کلیپ سکسی خانوادگی جنده سفید و سیاه کس زن ۴۰ ساله حشری.

من رفتم پیشش تا ازش خدافظی کنم که در عین ناباوری گفت لازم نیست بری شوهرم وصیت کرده تو رو تا وقتی که درس میخونی ساپورت کنیم.

دیگه آقا ما هم اونجا موندیم درسمو ادامه دادم.اون موقعم یادمه سهیلا با همه ی نوکر کلفتا بد بود اما با من خوب بود.

البته منظورم از خوب بود اینه که به من بی سکس آلمانی احترامی نمیکرد و جواب سلاممو میداد،درحالی که به بقیه همش فحش میدادو محل سگ بهشون نمیذاشت.

فک میکردم حتما بخاطر وصیت آقای صالحی با من اینجوریه گوشه اى از اون كافه ى دود گرفته و دنج مركز شهرى.

من، زنى كه تنها نشسته بود و بى توجه به نگاه هرزه ى پسرهاى سکس آلمانی ميز كنارى سيگار پشت سيگار دود مى كرد.

داشتم از اين همه انتظار كلافه ميشدم كلافه بودم چون نمى دونستم كه با سکس داستان حشری ورودش.

بايد چطور رفتار كنم و چطور خودم رو كنترل كنم تا نفهمه كه چقدر دلتنگشم. دوست نداشت احساساتى بشم و پذيرفته بودم كه.

مرد مغرور من با همون احساساتى كه تا به حال به زبونش نيومده جذابه، با همون نگاه سنگين و دست هاى سنگين تر…

دست هايى كه گاهى سيلى ميزد و اميدِ نوازش مى داد و گاهى هم نوازش مى كرد و خبر از سيلى هايى دردناك…

از به خاطر آوردن دست هاى بزرگ و مردونش، با اون رگ هاى بيرون سکس آلمانی زده و اون پوست سبزه ناخودآگاه لبخند زدم.

به ياد آوردم كه اون دست ها چطور اوج دردهام رو به اوج لذت گره ميزنه سکس آلمانی و… به ياد آوردم كه اون مرد لعنتى كه انتظارش رو مى كشم تنها موجود زنده ى اين دنياست كه منِ بدون نقاب رو مى شناسه.

کلیپ سکسی خانوادگی جنده سفید و سیاه

براى برداشتن سيگار بعدى در جعبه رو باز مى كنم و خالى بودن جعبه حسابى حالم رو مى گيره. يكى از پسر هاى ميز كنارى چشمكى .

ميزنه و سيگارش رو بهم تعارف مى كنه. چقدر اين پسرها بچه و احمق به نظر ميرسن در مقابلش! مثل پسر بچه.

هايى كه كت و شلوار باباهاشون رو پوشيده باشن و اداى مرد بودن سکس آلمانی در بيارن…

با اخم نگاهم رو ازش مى گيرم و به جايى نامعلوم، جايى ميون خاطرات و سکس داستان حشری آرزوها خيره ميشم. بايد صبر كنم تا برسه و ازش سيگار بخوام.

هرچند كه احتماً سيگار نداره و پيپش رو روشن مى كنه. بوى خوب تنباكوش بعد از اولين كام تو كل فضاى كافه مى پيچه و هوش از سر من و تمام زن هاى ديگه ميبره.

احتمالاً دودش رو توصورتم خالى مى كنه و ميگه “بايد با همين سکس آلمانی بسازى كوچولو! حتى از نسخ بودنمم لذت ميبره.

انگار آزار دادن تو خون اين مرد جريان سکس داستان حشری داره. كام مى گيرم از بازدمِ پر دودش و مست ميشم از عطر نفس هاش.

حسرت چشيدن طعم لب هاش ديوونم ميكنه. لبم رو گاز مى سکس آلمانی گيرم و مى پرسم هنوز وقتش نرسيده.

فیلم سکسی خانوادگی کوس مو قرمز چه ساکی میزنه

احتمالاً با قهقه ى پيروزمندانش جوابم رو ميده و گارسون رو براى آوردن صورت حساب صدا مى كنه.

شايد حتى زير لب، طورى كه فقط من بشنوم زمزمه كنه سکس آلمانی انگار اين خانوم كوچولو خيلى عجله داره…

اون وقتِ كه فاصله ى من تا تن داغش، ترافيك لعنتى مدرسِ تو ماشين كه بشينيم، دستش رو روى رون پام ميذاره و گاهى هم به لاى پاهام سرى ميزنه.

دستش رو روى لب هام مى كشه و انگشت هاش رو دونه دونه ميكنه سکس داستان حشری توى دهنم و در مياره.

با كلافگى ميگه باز كه شلوار دكمه دار پوشيدى! باز كن اون دكمه سکس آلمانی هاتو! دستش رو كه تو شلوارم جا بده.

انگشتاش شورتم رو كنار ميزنه سکس داستان حشری و ديوونه وار حركت مى كنه. بدنم ميلرزه، دلم ميخواد كه زودتر به اوج برسم اما دقيقاً وقتى كه نبايد.

متوقف ميشه و با لذت بى طاقت شدنم رو تماشا سکس آلمانی ميكنه دلم ميخواد كه زودتر برسه.

سکسی ایرانی داستان سکس ضربدری

کیر خوردن داستان سکس ضربدری سکس ضربدری ایرانی عکس های سکسی ایرانی کون کردن الکسیس سکس سکس خفن ایرانی سکس حشری ایرانی سکسhd سکس کون ایرانی

Teacher’s Revenge
Gigi Allens used to date her student’s father. During a parent teacher conference, Gigi does what any rational teacher would do to get back at an ex: she fucks his son.

Pornstars: Chad White / Gigi Allens

From:
Date: February 6, 2023