سکسی آمریکا دوست جوان در ژست های دوست داشتنی او پیچید

0 views

سکسی آمریکا باران باریک و جوان جذاب مورگان در ژست های دوست داشتنی او پیچید

سکسی آمریکا Sexy America گفتم چیه نکنه میخواستی من دوس پسرت بشم خخخخخخخ خب ادم حسودی میکنه دیگه گفتم دیوووونه واسه همین ناراحتی .

پاشد رفت من نمیدونستم چجوری جورش کنم خجالتی نبودم اما میترسیدم پیش خاله بد بشه این لیلا هم که خوراکش شوخی کردنه گفتم نکنه داره سربه .

سرم میاره خلاصه تصمیم گرفتم یجوری بهش بفهمونم که میخوام باهات حال سکسی آمریکا کنم اما نمیدونستم چجوری یادم افتاد یه بار که پیشش بودم .

عضله اش گرفته بود که من ماساژدادم درس شد البته تو خونه بهم گفتن اینکا رو بکن ها چون یه چیزایی از ماساژ بلد بودم بهش گفتم پشتت.

درد نمیکنه که یادته یه بار ماساژ دادم گفت اره خیلی هم خوب بود دست درد نکنه آیدین… گفتم اگه بازم از اون مورد ها هس من در خدمتم دیه گفت واقعا.

صب کن الان میام اومد گف اگه میشه پشت گردنمو یکم مالش بدی دیروز تا صب کار میکردم … رفتم یه بالش کوچولو بود دیشب بغلش کرده.

بودم اونو اوردم بهش دادم که سرشو بذاره رو اون اذیت نشه …به پشت دراز کشید و من شروع کردم اولش داشتم گرمش میکردم دستامو .

میکشیدمالکی به گردنش در حد ناز کردن بود بهم گف اینم تازه یاد گرفتی خخخخخ روش تایلندیه خخخخخخ منم خندم گرفته بود گفتم حالا هر چی …

گف حالا ناراحت نشو استاد خخخ به لیلا گفتم میشه اون لباستو در بیاری من نمیتونم کارمو بکنم جا خوردم بدون معطلی در اورد خودشم گف.

اخیش داشتم خفه میشدم حالا یه تاپ نازک صورتی تنش سکسی آمریکا بود با یه شلوارک نشستم رو کون نرمش وای مثل پنبه بود با حرکاتم روی پشتش.

کیرمم داشت میخورد به بدنش خیلی دیه ضایع شده بود خودشم فهمیده بود چیزی نمیگف گردنش تموم شد اومدم پایین تر یکم گفتم اینا هم اشانتیون.

اون همچنان درحال جلو عقب کردنو بوسیدن گردنو مالیدن سینه و کسش بود

منه خندید یهو دستم دیگه رسید به کونش ترسیدم دس انقدر لیسیدم که لرزید و ارضا شد و افتاد رو تخت.بعدش که بلند شد گفت آفرین پسر.

خوب کارتو انجام دادی اومد یه لب ازم گرفت بعد سرمو فشار داد تو سینه هاش سکسی آمریکا منم ممه های گندشو میخوردم و میلیسیدم و گاز میگرفتم .

و باز رفتم سراغ کسش که دوباره صداش دراومد و گفت بکن تو.منم کردم تو که جیغش دراومد گفت کسکش آروم منم شروع کرددم نلمبه .

زدن کسش سکسی آمریکا تنگ و داغ بود صداش تو اسمونا بود یه 5 مین که زدم داشت آبم میومد که گفت بریز تو.بعدش افتادم رو تخت .

حال برام نمونده بود که سهیلا گفت من ارضا نشدم که باز با کسش اومد رو صورتم بعد که ارضاش کردم گفت چون بار اولت چیزی .

نگفتم وگرنه اگه بخوای بازم با پنج مین کردن آبت بیاد فلکت میکنم.حالو پاشو بریم حموم، خواستم برم که کشید تو گوشم گفت نکنه انتظار.

داری من با پای خودم بیام پس توی خر اینج سلام پیش گفتار دوستان با اینکه به نظر من داستانی که تخیل هم قاطیش باشه .

خیلی بهتر از داستان های واقعی میشه ولی این داستان کاملا حقیقی هستش و با اینکه حقیقیه به اندازه داستان هایی که از روی.

تخیل نوشته میشن جذابه آقا محسن که یکی از کاربرهای سایت هستن مهمان ما بودن قسمت اول.

ندا حالت داگی داشت مشغول ناله کردنو لذت بردنو دردکشیدن سکسی آمریکا

قشنگترین صحنه ای که از اون شب تو ذهنم مونده، و ثانیه ای از جلوی چشمام نمیره اون لحظه ایه که.

از بزرگی کیرش بود سکسی آمریکا همون حالتی که کیر توش بود و بدون اینکه از توش دربیاد از حالت داگی بلند شد، رو زانوهاش روبروی.

من ایستاد چشمهاش خمار خمار بود، شهوت چشماشو تسخیر کرده بود، اونم از پشت محکم بهش چسبیده بود کاملا بدناشون.

باهم برخورد داشت یه دستش رو سینش بودو اون دستش به همراهی دست خودش رو کسش بود و باهم داشتن کسش رو.

درحالی که کیر بزرگ و کلفت اون تو کسش بود و ضربه های آروم و گاه محکمی که از کیرش به کسش منتقل میشد میمالیدن .

قشنگ معلوم بود داره گرمای نفساشو روگردنش حس میکنه سکسی آمریکا، اون داشت گردنو موهاشو بومیکشیدو میبوسید.

گه گاهی با لباش لاله ی گوشش رو میکشید و می مکید، ، لبای خوشگلو سکسیش به واسطه لبخندی که از لذتو .

رضایتو شهوت بود تزئین شده بود، دلم میخواست اون لباش رو میبلعیدم، همون لبخندو با لباش به سمت دندوناش.

هدایت کرد و لباش رو به دندون کشیدو از گوشه لب خودش گاز کوچیکی گرفت، چشماش از شدت شهوت دیگه بسته شده بود.

با دوتا دستاش ندا رو محکم به خودش فشار می داد میشد آبی که از کسش جاری شده بودو به چشم دید، مبل از شدت .

کلیپ سکسی دختر جنده با سینه های بزرگ چه کوسی میده

جریان آب کسش خیس شده بود، و با روشی که اون درحال گاییدن بود آب کسش بیشتر و بیشتر میشد، یه دفعه ای با تمام .

قدرتش کیرشو هل داد توکس خیس و لیز ندا، صدای آخ و آه و ناله ندا بلند شد، شهوت عجیبی به جونم افتاد، دلم میخواست.

دوباره بیوفتم به جونشو انقدر روش تلنبه بزنم تا از حال بریم، چشماش رو به زور باز کرد با لبخندی پوشیده از شهوتو جنون سکس.

چشای خمار آلودش رو به من دوخت سکسی آمریکا اون کیرش رو از تو کسش کشید بیرون، ندارو برگردوند.

دیگه نمیتونستم چهره غرق در شهوتش رو ببینم سکسی آمریکا کلیپ سکسی شاه کوس امریکا با بدن سکسی ابت.

میاد الانتنگ و داغ بود صداش تو اسمونا شروع کرد به خوردن لبای ندا و صدای ملچ ملوچ لباشون تو گوشم میپیچید.

ندا بی وقفه دستشو به سر صورت اون میکشید و مثل وحشیا لباشو میخورد اون بلاخره دل از لبای ندا کندو رفت .

سراغ گردنشو بدون کوچیکترین وقفه ای بوسه میزدو میمکید و میرفت به سمت سینه های گرد نازنین ندا.

صورتش رو گذاشت بین سینه هاشو محکم مکیدو کبود کرد سکسی آمریکا

با دستاش سینه هاش رو میمالید و فشار میداد نوک سینه هاشو کرد تو دهنش شروع به خوردن کرد.

مثل دیوونه ها میخوردو میمکیدو میلیسیدو می مالید ناله های ندا کل فضا رو گرفته بود، شنیدن ناله هاش دیوانه کننده بود.

با شنیدن ناله هاش جنونی خاصی تو وجودم شعله ور میشد، ندا مشغول مالیدن کونش شده بود، کون گرد و خوش فرمش .

هیچ نمونه ای نداره، شکل کونش به جرات میتونم بگم تکه! کاملا بی مانند سکسی آمریکا.

بعد از مالیدن کونش جفت دستاشو گذاشت رو کسشو شروع کرد به مالیدن خودش دستش که با آبه کسش خیس شده.

بود رو به سمت عقب آورد جلوی من، بی درنگ انگشتاش رو کردم تو دهنم و مشغول لیسیدن آب کسش از روی بند بند انگشتای دستش شدم.

سکسی آمریکا کلیپ شاه کوس با بدن ابت میاد الان تنگ و داغ سکسی آمریکا کلیپ سکسی شاه کوس امریکا با بدن سکسی ابت میاد الان

سکس فامیلی

انجمن کیر تو کس سکسی امریکایی سکس عربی سکس کس پورن هاب سکس در حمام سکس ژاپنی سکس با پیرزن برازرز سکس زیبا

Sexy America SLIM AND YOUNG HOTTIE MORGAN RAIN SCREWED IN HER LOVELY POSES