سكس افغاني انتقامی زیر دوش

0 views

سكس افغاني کوس بلوند گیر کیر سیاه افتاده شدنش معمولا هم یهویی سر میزدن

سكس افغاني وقتی شوهر کایلانی لی او را به لعنت کردن باغبان متهم کرد، آنقدر عصبانی شد که تصمیم گرفت به آن احمق حسود درسی بدهد! .

او باغبانش اریک را در حیاط جلویی پیدا کرد و چیزی جز لباس زیر توری نپوشید و با الاغ آبدارش او را به زیر دوش کشاند.

شلوارش را پاره کرد تا به او دمنده بزند و او هم به او لطف سكس افغاني کرد و بیدمشک آسیایی تنگش را خورد تا زمانی که او خیس شد.

کایلانی سوار خروس چاق اریک شد و سپس یک ضربه بزرگ به تمام صورت زیبایش زد! این به شوهرش نشان می دهد که اهل حسادت نیست! بازیگران پورن: اریک اورهارد / کایلانی لی.

کوس بلوند گیر کیر سیاه افتاده سكس افغاني سلام من اولین باره که داستان مینویسم داستانی که مینویسم به سکس ختم نمیشه .

ولی گفتم بد نیست بنویسم بنویسم من علی هستم به فرض من یه سكس افغاني پسر هفده ساله ام لازم هم نمیبینم عین اسکلا بیام بگم .

داستان واقعیه یانه من تو شهرستانم و حالا دختر عموهام و جقایی واسشون زدم به ماند اما تو فامیلای مادری فقط یه دختر خاله .

داشتم که خیلی سکسیه اسمش فاطمه است هیکلش سفید ممه هشتادو سكس افغاني پنج با یه کون خوش فرم و نسبتا بزرگ اون تا یه شهر .

دیگه از استان بودن اینم بگم که رفته بود تهران و خیلی جنده بازی در میاورد منم قبلا بچه سكس افغاني خیلی ساده و با نمکی بودم با وجود یکو.

هشتاد قدو ریشی که داشتم (هیکل ظاهر خوبی دارم)هنوز منو و حتی داداش بزرگمو که دوسال بزرگتر از من بود به چشم بچه میدید .

خودش ۲۶سالش بود خلاصه از وقتی واسه جنده بازیاش رفته بود تهران دیگه ببین جلو سكس افغاني ما که انقد به چشم بچه نگامون میکرد چه جوری داداش بزرگم دیگه کفرش در اومده بود که این دختر حتی جلوی.

خونمون بود از وقتی تهران بود خیلی جنده بازیاش بیشتر شده بود بابام کفرش سكس افغاني در اومده بود به مامانم میگفت بهش .

بگه بهتر لباس بپوشه اینجا پسر بزرگ داریمو این حرفا شاید اون دختر سكس افغاني خالم مارو کوچولو میدید ولی من خودم تو کلاسمونم به عمو جانی .

معروف بودم حالا بگذریم اولش خیلی مشکلی نبود پنج شیش روز که گذشت یه بار تو حموم بودم داشتم صابون میزدم بدنمو .

شیر ابو اینارم بسته بودم خلاصه سرو صدایی نبود که سرپا داشتم صابون سكس افغاني میزدم و روبه روی در حموم وایساده بودم که یهو دیدم.

فاطمه درو بی حواسی باز کرد فک کنم میخواست وسیله بزاره تو حموم در که سكس افغاني وا کرد منو که دید سریع با خجالت دروبست پشت .

در کلی عذر خواهی اینا راجب پوشش جنده بازی در میاورد ولی مطمینم هنوزم باکره بود مطمینم که میگما حتی الانم هست .

ولی پیش ما دیگه خیلی راحت بود خلاصه جندگیو دوسپسر بازیو دادنو این سكس افغاني حرفا حتی تو تهرانم از این کارا نمیکرد قیافشم انقد .

خوشگل بود که مامانم به کل فامیل بابام پزشو میدادو و کلیم خواستگار داشت اما به خاطر مشکل خانوادبگی که داشت اجبارن.

جواب رد میداد باباشو داداشاش انقد منم میگم انقد تخمی بودن که روش سكس افغاني نمیشد اینارو با این وضع نشون کسی بده چه برست .

به این که بخواد نشون شوهر ایندش بده خلاصه هی رد میکرد و این حرفا سه چخار روز اولی که بود مشکلی نبود ولی از وقتی .

قضیه حموم پیش اومد که مطمینم نگاهش ناخواسته به کیرمم افتاده یکم تو فکر فرو رفتم روش به شدت نظر پیدا کرده بود شبا.

به نودم میپیچیدم و از حشر دو سه بار که تنها بودیم جق میزدم از دستش سكس افغاني که کاری نکنم باهاس حتی یه بار تو خونه کامل تنها .

بودیم پای کامپیوتر بودم اونم گفت اهنگ میزاری منم گفتم باشه چند تایی گذاشتمو بعدش بلند شدم تا بشینه.

روصندلی یه سوتین پوشیده بود یه تاب زردم روش با شلوار تنگتا مچ پا سكس افغاني هی جلوم با ممه های

حرفه ای بودم کم کم چهنای بیشتری از دستامو روی ممه هاش میزاشتم و میمالیدم بعدش که مطمین شدم با این چیزا بیدار.

نمیشه جسور تر شدم دوتا دستمو گذاشتم رو ممه هاش و جفت سكس افغاني ممه هاشو به بازی گرفتم انگار دنیارو بهم دادن تا پنج شیش.

دیقه که بهترین پنج شیش دیقه عمرم بود کارم همین بود در ضمن من گوشای خیلی تیزی دارم همین موقع ها بود که یه صدای.

سوتی تو سرم پیچید سریع دستامو برداشتم به اطراف نگاه کردم دیدم گوشیش که روی لبه کاناپست صفحش روشن شده.

غیر ارادی سریع بلند شدم رفتم نشستم روی مبل کناری ماناپه سرو ته سكس افغاني بلند کانوپا باعث میشد معلوم نباشم که الارم گوشیش.

شرو کرد صدا دادن نمی ثانیه نگذشت که دیدم مث جن از جاش پریدو با چشم خواب الوده صداشو انداخت نمیدونم چرا اون .

ساعت ولی شاید واسه درس خوندنش و این که بیدار بمونه ساعت گذاشته سكس افغاني و یادش رفته قطعش کنه در ضمن ما خونمون .

سه طبقست کلش برا نودمونه بابامو داداش کوچیکم ت اتاقشون خواب بودن منم بعدا فهمیدم که مامانمو داداش بزرگم .

طبقه بالا بودن داشتن حرف میزدن ساعتشو که قطع سكس افغاني کرد یکم داشتم نفس نفس میزدم صدامو شنید پرسی کیه منم همونطور که پشت.

سکس الکسیس تگزاز

بنگ بروس فیلم سکسی برازرس سایت برازرس سکس داغ کیر تو کوس سکس فرانسوی سکس با خواهر کون ایرانی کون سفید آبلا دنجر

Revenge Sex in the Shower
When Kaylani Lei’s husband accused her of fucking the gardener, it pissed her off so much that she decided to teach that jealous asshole a lesson! She found her gardener Erik in the front yard, and stripped down to nothing but some lace lingerie, enticing him up to the shower with her juicy ass. She tore his pants off to gave him a blowjob and he returned the favor, eating her tight Asian pussy until she was dripping wet. Kaylani rode Erik’s fat cock and then jerked a big cumshot all over her pretty face! That’ll show her husband not to be a jealous prick!

Pornstars: Erik Everhard / Kaylani Lei