برازرز بلوند میلف بیمارش را لعنت می کند Brazzers

0 views

برازرز بلوند چاق بیمبو میلف اولیویا آستین در حال لعنت کردن بیمارش

برازرز Brazzers هیچ کس بازدید از بیمارستان را دوست ندارد. مگر اینکه پرستاری به سکسی مانند اولیویا آستین با آنها رفتار کند! اولیویا پس از مشاهده دیک بزرگ و سخت جیمک، تصمیم می گیرد به او توجه ویژه ای داشته باشد و به همه نیازهایش و سپس برخی نیازهایش رسیدگی کند، حتی اگر همسرش درست بیرون از اتاق منتظر او باشد.

من مینا ۲۵ سالمه این خاطره واسه پارساله من ۴ ساله با سعید ازدواج کردم پارسال حامله بودم که این اتفاق افتاد دختر همسایه مریم که مجرد بود .

همیشه از سکس حرف میزد و اما تا حالا سکس نکرده بود منم واسش برادرم رضا رو جور کردم که ۲۰ سالش بود یه روز رضا اومد خونه ما سعید سر.

کار بود زنگ زدم مریم اومد رضا بدون معطلی مریم رو برد تو اتاق خواب و بعد نیم ساعت هر دو سر حال و ساداب اومدن مریم رفت خونش و من موندم با برادرم .

شیطنتم گل کرد بش گفتم خوش گذشت گفت اره بد نبود اما نذاشت تو بزنم گفتم چی؟ گفت فقط لای پا حال کردیم گفت کیرت بزرگه میترسم من که خیلی حشری بودم.

و رومون با هم باز شده بود بعد چند دقیقه دل رو به دریا زدم گفتم مگه کیرت برازرز چقدیه که بد بخت رو فراری دادی گفت میخوای ببینی گفتم بدم نمیاد زیپشو کشید.

و درش آوورد سیاه و بزرگ بود اما خوابیده رفتم جلو و با دست گرفتمش چه حس خوبی بود کاری که تا حادا واس مردم نکردم واسش انجام دادم تا ترغیب.

بشه منو بکنه واسش ساک زدم تازه کمرش خالی شده بود خیلی طول کشید راست شد جوون چه کیر خوش دستی تو دوتا دستام جا نمیشد شنیده بودم بعد ۳ ماهگی .

واس حامله ضرر نداره سکس اما احتیاط کردم شلوارم رو در اوورد که کیرشو بزاره تو کسم که آب افتاده بود اما با دست گرفتم کیرش رو و به سمت کونم هدایت.

کردم هر کار کرد نرفت تو سوراخ هر دو تو سکس از کون بیتجربه بودیم انگشتم رو کردم تو کونم اونم باهام همراهی کرد و حسابی گشادش کردیم اما بازم موقع .

دخول از درد شدید جیغ کشیدم و کشید بیرون این بار خودم نشستم روش و سرشو تو کونم کردم خیلی حال داد ارگاسم شدم چند بار وقتی آبش اومد و کیرش یکم .

شل شد همه کیرش واس اولین بار رفت تو یه دستمال پارچه ای برازرز گذاشتم دم سوراخم که آبش نریزه و رفتم حموم اونم اومد و با هم حموم کردیم بعد از.

اون ما حداقل ۶ یا ۷ بار سکس کردیم الان ۳ ماهه بچم دنیا اومده و فعلا تعطیله عیاشی تا از سربازی مرخصی بیادنوشته دانشجو هستم و توی یک اتاق ۱۲ متری .

ارضا شدن مادر و پسر باهم برازرز

مجردی زندگی میکنم،یک صاحب خونه بیوه دارم به اسم سکینه خانم با قدی متوسط و ۴۷ ساله ،پوستی سفید و گوشتی که از هیکلش معلومه.

این سکینه خانم چند تا پسر داره که کوچیکه راهنمایی میخونه و دوتای دیگه میرن سر کار واصلا نیستن و گاها دیر به دیر میان دیدن مادرشون و چند .

روز میمونن و میرن.بین اتاق ومنو و حال خونه صاحبخونه یه در چوبی قدیمی هست که شیشه ی بالای در شکسته شده و باروزنامه و پرده پوشوندنش.

و کوچکترین صدا به راحتی از خونه من و اونا رد و بدل میشه،یه صبح که تازه از خواب بیدار شده بودم و تو رخت خواب داشتم با گوشی ور میرفتم برازرز.

صاحب خونه که فکر میکرد یا من خوابم یا نیستم برازرز صداهای عجیبی از خونه همسایه شنیدم که فکرمو مشغول کرد.

رفتم دم در بی سرو صدا ایستادم و فک میکردم که دارن فیلم سکس میبینن،یکم که دقت کردم فهمیدم صدای سکینه خانم با پسر بزرگشه .

که اسمشو میزاریم اکبر، صدای ماچ و بوس اکبر داشت از اتاق شنیده میشد که داشت با ولع خاصی سینه ها و بدنشو بوس میکرد.

منم از پشت در اتاق داشتم جرق میزدم به یادش که صدای تلمبه زدنا تو کسشو ‌شنیدم که سکینه خانم که دردش گرفته بود که هی التماس.

میکرد و به اکبر میگفت یواش تلمبه بزن که دردم گرفت،کمکم این در به آخ و اوخ ولذت تبدیل شد که سکینه خانم به اکبر التماس.

میکرد که تند تر تلمبه بزنه برازرز،تلمبه زدنا یک ربعی بیشتر طول نکشید که هردوشون ارضا شدن و اکبر آبشو تو کس صاحبخونه که مامانش.

میشه خالی کردو باهم رفتن حموم که تو حیاطه و ما مشترکا استفاده میکنیم خيلي داشتم لذت ميبردم و ميدونستم كه الانس كه ارضا ميشم.

فیلم سوپر بیغیرتی خارجی با زنه جنده که کوس میده به همسای

واسه همين اين بار من من دست بكار شدمو جامون عوض شد برازرز.. امين كاملا دراز نكشيد و حالت نشسته ي ولو داشت رو تخت منم پاهامو.

انداختم اينطرفو اونطرفش و نشستم روش دقيقا كصم رو كيرش بود از زير شلوار هم انقدر بزرگ شده بود كه بيشتر داغم ميكرد، لباشو ميخوردم گردنشو.

و داشتم خودمو ميماليدم به اون كيره بزرگش ميدونستم چقدر خوشش مياد از اينكه لباشو بخورمو همزمان كصمو بمالم به كيرش.. همينجوري كه داشتم .

ادامه ميدادم ديگه امين طاقت نياوورد و با يه حركت منو به پهلو خوابوند كيرشو از تو زيپ شلوارش بيرون اوورد جوراب شلواري و شورت منم .

باهم كشيد پايين و كيرشو گذاشت لاي پاهام (من پرده دارمو از پشتم باهم رابطه نداريم، با لاپايي و سكس دهاني ارضا ميكنيم همو) كسم اونقدر .

ليز بود كه كيرشو خيلي باحال رو كصم بازي برازرز ميداد هي ميزد رو كصم يه بار تلنبه ميزد برميداشت ميدونستم ميخواد منو ديوونه كنه هي ميگف .

آره تمناا خانوم حالا برا من سكسي ميشي ميخواي منو ديوونه كني؟؟ روناي من گوشتالوعن واسه همين وختي كه برا لاپايي ميچسبونم.

به هم خيلي امين لذت ميبره از تلنبه زدن. پاهامو بيشتر بهم فشار دادم كه جاي كيرش بيشتر تنگ شه .. امين شرو كرد به عقب جلو كردن.

آروم آروم داشت اينكارو ميكرد كه از بالا رفتن صداي آه من فهميد كه من دارم ارضا ميشم و كمي شدت ضربه هاشو بيشتر كرد و سينمو.

گرفت تو دستش و من يه ارگاسم بينظيرو تجربه كردم همين كه من ارضا شدم گفت كه داره ارضا ميشه منم بلند شدمو كيرشو گرفتم.

تو دهنم ٢ ٣ بار كه تو دهنم عقب جلو كردم با صداي بلندي آه كشيدو ارضا شد تو دهنم آبش خيلي داغ بود و اولين بارم نبود كه تو دهنم.

آرزوی کو سه صاحبخونه

حمومشون که ده دقیقه طول کشید اومدن بیرون که برن تو خونه برازرز،کلیدم رو که همیشه بیرون روی در آویزون میکنم رو دیدن.

و رفتن تو خونه باهم پچ پچ کردن که آره من تو خونه بودم و اونا داشتن سکس میکردن. بعد از اون ماجرا هر وقت میرم حموم میبینم.

لباس زیرای صاحبخونه روی رخت آویز آویزونه و منم یه حالی همونجا به خودم میدم و بر میگردم و الآن یکی از آرزوهای قبل از رفتن.

از این خونه اینه که یبار یه دل سیر بکنمش و بعد برم که تاحالا قسمت نبوده برازرز ،ولی یه آتو ازش دارم و بالاخره میدونم میلف کیر میخواد .

چه کسی به سر آشپز میده ارضا شدن مادر و پسر باهم Brazzers که یه روزی مال من میشه و الآنم واقعا دوسش دارم ارضا ميشد..

آبشو خالي كردم تو دستمال كاغذي و دور دهنمو تو روشويي شستم لباسامونو پوشيديم و امين هم مدام داش قربون صدقم.

ميرف از خونه اومديم بيرون منو رسوند خونه خودشم برگشت سمت باغي كه عروسي اونجا بود بماند كه كلي دير كرده.

بودمو مامانمم هي داشت غر ميزد كه به امين بگو ترو زود بياره خونه…. اينم يكي از خاطراتم كه خيلي يهويي شد و البته خيليي لذت بخش.

برازرز میلف کیر کسی به میده ارضا شدن مادر و پسر باهم Brazzers سکس برازرس کس دادن مادر به پسر

سکس زیبا کیر تو کس سکس دکتر سکس سیاه کون تنگ دانلود سکس سکس عاشقانه داستان سکس با مامان سکس دانشجو کلیپ سکسی

CHUBBY BLONDE BIMBO MILF OLIVIA AUSTIN FUCKING HER PATIENT Brazzers