اموزش سکس برای بدست آوردن او به نیروها بپیوندید و دانلود رایگان

0 views

اموزش سکس الا هیوز و ربکا بیشتر به نیروهای خود ملحق می شوند تا او را از دوربین خارج کنند

اموزش سکس شما به سختی می توانید سم را سرزنش کنید که فکر می کند رفتن با یک زن باتجربه چه حسی دارد وقتی او نامادری دوست دخترش الا هیوز را مجبور می کند آب دهانش را بیازارد.

وقتی الا روی مبل چرت زد، سام از فرصت استفاده کرد و به حمام رفت و جاسوسی کرد .

تا این که یه شب دیگه کنار مادرم دراز کشیدم تو اتاقش مثل مادر و فرزند اما شرایط باعث کار دیگه ای شد مادرم پشتش به من بود ناخواسته .

خیلی معمولی به بدنش دست کشیدم اما مادر مثل آتشفشان داغ بود کونش رو به سمتم هل داد از هیجان حس کردم قلبم داره از دهنم بیرون می آد در همین.

حال مادرم یه دستی رو شورتم کشید بعدش من شورتم رو در آوردم از پشت کیرم رو به کونش به اون شورت صورتیش می مالیدم مادرم یه جوری.

شد انگار بدش اومد در واقع داشتم لا پایی می کردم کیرم بین روناش بود تا این که آبم اومد حسابی رونش خیس شد آب کیرم رو شورتش هم ریخت.

بعد ازم فاصله گرفت مادر عصبانی بود از من و خودش متنفر شد با تاپش اموزش سکس بدنش رو پاک کرد و رفت تو پذیرایی رو کاناپه خوابید.

ما تا چند روز با هم حرف نمی زدیم هر دو حس بدی داشتیم دوست نداشتیم هم دیگه رو ببینیم انگار از هم متنفر شده بودیم رابطمون به لجن کشیده شده .

بود از هم خجالت می کشیدیم اوضاع بدی بود این وضع تقریبا تا ده روز ادامه پیدا کرد مادر در اتاقش رو موقع خواب قفل می کرد با این کارش.

همه دنیا رو سرم خراب شد حس تحقیر شدن بهم دست داد نمی دونستم چی کار کنم اموزش سکس. تا این که یواش یواش این موضوع کم رنگ شد دوباره کمی .

رابطمون صمیمی شد البته نه از اون لحاظ مثل یه مادر و فرزند که رعایت اخلاقیات رو می کنن تا چند وقت رعایت فاصله رو می کردیم.

من که کلا بی خیال سکس با مادرم شده بودم کارم شده بود هر روز جق زدن با مادر هم کاری نداشتم اما مادرم حال و روز دیگه ای داشت.

اون دلش کیر می خواست دوباره اخلاق و رفتارش عوض شد دوباره تو خونه بی شرف بازی در می آورد اما من اهمیت نمی دادم چون می.

ترسیدم تازه نمی دونستم چی کار کنم که اوضاع دوباره خراب نشه اما مادرم اوضاش خیلی بیریخت بود. این قدر فیلم پورنو دیده بودم که.

با دیدن حالت یه خانم خیلی راحت متوجه می شدم که تا چه اندازه تشته اموزش سکس کیره حالا نوبت من بود که یکم مادرم رو اذیت کنم اون می دونست .

که من فیلم پورنو می بینم و جق می خانمم و این که یه بار جرات کردم بهش نزدیک بشم اما با من خیلی بد رفتار کرد. داشت دیوونه می شد .

تلویزیون و قرص اعصاب و خود ارضایی جوابش رو نمی داد لعنت به این وضع کاش یه شوهر خوب براش پیدا می شد اما نبود اگه جنده.

شمارش رو که ازش گرفتم برای کمک های بعدی (مثلا خیر شده بودم ) داشتم پرواز می کردم

لاشی خیابونی می شد بهش حق می دادم. این بار بی گدار به آب نزدم شروع به شیطنت کردم. جلوش لباس ناجور می پوشیدم لباس عوض می کردم با شورت.

تنگ می خوابیدم خودم در حدی که رو می داد بهش نمایش می دادم به هزاز بهانه تو دلش اتیش به پا شده بود. جلوش کانال های ناجور با تاخیر.

عوض می کردم مادرم آب از لب و لوچه ی دهنش و کسش راه می افتاد حسابی تو کف کیر بود اونم یه کیر قرص محکم کلفت و آبدار مثل کیر پسرش…

یه روز به بهانه ای رفتم بیرون موقعی که برگشتم سه تا جعبه بزرگ آوردم گفتم این ها رو دوستم از ترکیه آورده و تو بازار کار می کنه چون.

دوستشم این ها رو رفاقتی کادو داده گفت اینا چی هستن؟ اونا همش لباس زیر اموزش سکس تو سایز خودم و مادرم بود تو رنگ ها و شکل ها و جنس های مختلف.

چیز هایی که اسمشون هم نمی دونستم چیه به بهانه این که این ها رو ندیدم جلو مادر بازش کردم یکی یکی با لباس ها بازی می کردم و می دادم دستش.

سی تا شورت در رنگ ها و شکل ها و جنس مختلف برای خودم بود حالی به حالی می شد اونا رو می دیدم تا رسید به لباس های اون شورت سوتین.

سوتین و بادی همه رقم همه شکل تور و نخی… خودم لخت شده بودم با پرویی رفته بودم شورت های جدید جلوش پوشیده بودم مادر تاپ و دامن پاش بود .

اصرار می کردم لباس ها رو امتحان کنه اگه به درد نمی خوره پس بدم حالش داشت به هم می ریخت من فقط با دیدن اون همه لباس زیر زنونه بد سیخ کرده بودم.

دیگه داشت جالب می شد مادر تاپش رو در آورد تا سوتین و سوتین ها رو امتحان کنه وای ی ی چی بگم اون ها پستونای مادرم بودن که بیرون بودن مادر که.

چند تا رو پرو کرد حالش خراب تر شده بود پستوناش ورم کرد نوک سینه اموزش سکس هاش سیخ شده بود داغ و سرخ شده بود داشت جلو پسرش نمایش می داد سینه.

سایزدرشت مادر تو سوتین سوتین ها مختلف حالی به حالیم می کرد رنگی تور فنردار … مادرم دیگه خودش نبود دیوونه شده بود. دامن پاش بود اما شورتش.

رو می انداخت بعدی رو می پوشید بعد دامنش رو می زد بالا کیرم تو شورتم داشت منفجر می شد منم فقط شورت پام بود و مادر من رو می دید و می دید.

که دیگه کیرم تو شورتم جا نمیشه و داره منفجر میشه همون طور که خودش رو تو آینه می دید شورت سومش رو که نشون داد آبکیرم نه ولی آب حشرم .

بلاخره یه روز پیام داد فردا میاد. آدرس رو بهش دادم اموزش سکس

کلی ریخته بود جلو شورتم خیس بود و مادر می دید و به عمد اموزش سکس این کار رو می کرد کسش زیر شورتش باد کرده بود چوچوله درشتش زده بود جلو این.

شورتشو که انداخت از پاش که عوض کنه تا بقیه رو پرو کنه وقتی بهم داد با آب کسش خیس شده بود اون شورت پشت و رو کردم دستم رو مالیدم.

اون جایی که خیس بود بهش گفتم این چیه مروز قصد دارم خاطره ای واقعی از سکس با یک کتاب فروش دوره گرد اما دروغگو براتون بنویسم.

من از استان زرخیز خوزستانم . مجردم و مغازه دارم . مدتی قبل خانمی قد بلند وارد مغازه شد و خود رو ویزیتور یک موسسه فرهنگی معرفی کرد که کتاب می فروشند .

از داخل کیف خود تعدادی کتاب به من معرفی کرد اموزش سکس. صداشو می شنیدم اما توجهم به سینه سفیدش بود که حسابی از زیر مقنعه رنگی.

اش مشخص بود من که هیچ علاقه ای به کتاب نداشتم که اگه داشتم مهندس می شدم نه با سوم راهنمایی مغازه دار یه سری از کتابهاش رو خریدم .

گفت برای زندانی ها هم کمک جمع می کنه اموزش سکس. من هم اضافه بر پول کتاب پنجاه تومن هم کمک کردم .

اموزش سکس داستان مادر و پسر جوانان بزرگ تماشا و دانلود رایگان داستان سکس با کتاب فروش

برای اینکه شمارمو داشته باشه بهش تک زنگ زدم و از همون روز پیام های ما شروع شد اموزش سکس. به واسطه درامد خوبی که داشتم دو سه روزی.

یه بار به نام زندانی ها پول بهش می دادم . تا اینکه یه شب پیام داد عاشقم شده و دلش برام تنگ شده . قرار شد توی اولین فرصت بیاد خونه من . دل تو دلم و کیر تو شورتم نبود.

شب تا صب خوابم نبرد از زوق کردنش هنوز ساعت نه نشده بود که رسید اموزش سکس. وقتی برای اولین بار صورتمو نزدیکش بردم.

پیشونیشو بوسیدم اما او سرم رو گرفت و لباش رو روی لبم گذاشت .لبایی شیرین و خوشمزه اعتراف می کنم بهترین لبی بود که خورده بودم .

دستمو سر دادم طرف سینه هاش . آه عمیقی از ته دل کشید . سینه هاش رو که باز کردم با یه جفت ممه کوچک و نقلی سفید روبرو شدم اموزش سکس.

حسابی براش خوردم . قصد داستان سرایی ندارم اما از چند باری که باهاش رابطه داشتم چند چیز جالب توجه منو جلب کرده بود اموزش سکس.

اموزش سکس داستان سکسی مادر و پسر جوانان بزرگ تماشا و دانلود رایگان.

کون تپل سکسی مادر و پسر سکس خشن فیلم پورن ممه خوردن سکس کردی گاییدن سکس کارتونی سکس زوری سکس خفن

دختر سکسی

ELLA HUGHES AND REBECCA MORE JOIN FORCES TO GET HIM OFF ON CAM

Mommy with big Tits teaches a young boy